Dobra koniunktura dla pracowników średniego i wyższego szczebla. Cykliczne badanie Antal Global Snapshot wskazuje, że w dalszym ciągu rośnie zapotrzebowanie na specjalistów i menedżerów. Zwiększenie zatrudnienia takich pracowników w ciągu najbliższych trzech miesięcy planuje 66 procent firm. Tylko 11 procent pracodawców zamierza przeprowadzić redukcje zatrudnienia wśród tej grupy zawodowej.

Liderami w zatrudnianiu specjalistów i menedżerów są niezmiennie centra usług biznesowych. Na drugim miejscu znajduje się sektor informatyczny. Oba sektory od lat przewyższają średnią dynamikę rekrutacji dla Polski.

W gronie liderów znalazła się także branża e-commerce i nowe media.

Konsultanci Antal International zwracają uwagę, że polscy konsumenci coraz chętniej korzystają z możliwości dokonywania zakupów przez internet. W związku z tym wiele firm, głównie z obszaru handlu ma potrzebę zatrudniania specjalistów e-commerce. Zwiększa się również potrzeba komunikacji z konsumentem w cyfrowym świecie a tym samym zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu marketingu internetowego.

Zwiększenie zatrudnienia będzie też miało miejsce w usługach prawnych a także w sektorze motoryzacji i lotnictwa.

Do branż, które przodują w rekrutacji należą również księgowość i consulting a także bankowość i FMCG czyli sektor obejmujący towary szybko zbywalne.

Według Antal Global Snapshot dużą dynamikę zatrudnienia przewiduje się również w takich branżach jak: telekomunikacja, handel detaliczny i ubezpieczenia.

Branże, które odnotowują nieco słabszą dynamikę zatrudnienia to farmaceutyka, branża chemiczna, hutnictwo, górnictwo i przemysł ciężki.

Wyniki badania wskazują, że tendencje rynku pracy w Europie Środkowo-Wschodniej są podobne jak w Polsce. 65 procent pracodawców w regionie planuje zatrudniać w ciągu najbliższych trzech miesięcy a 12 procent z nich zasugerowało redukcję etatów.

Polska i nasz region bardzo dobrze wypadają na tle tak zwanych gospodarek dojrzałych, które nieco gorzej plasują się pod względem prognozowanej dynamiki rekrutacji. Dla przykładu w Belgii 59 procent pracodawców będzie zatrudniać specjalistów i menedżerów, we Francji 50 procent, w Niemczech 34 procent a w Austrii 36 procent.

Dane pozyskane zostały w rozmowach z ponad dziesięcioma tysiącami przedsiębiorstw z 40 krajów Europy, Azji, Afryki i obu Ameryk.

W Polsce badanie objęło grupę 3015 pracodawców i przeprowadzone zostało w lipcu tego roku.