Przypomnijmy, nowelizacja ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw jest wynikiem prac zespołu trójstronnego ds. ochrony zdrowia. Ustala ona współczynniki służące wyliczaniu najniższych wynagrodzeń w odniesieniu do bieżącego roku. Ma wejść w życie 1 lipca, by zagwarantować pracownikom, którzy uzyskiwali dodatki „odrębnym strumieniem finansowania” (np. pielęgniarkom czy ratownikom medycznym) dotychczasową wysokość wynagrodzeń, bowiem z końcem czerwca wygasają gwarantujące to umowy.
Na nic zdał się wyraźny sprzeciw zarówno związków pielęgniarskiego (OZZPiP) i lekarskiego (OZZL), alarmujących, że w ich przypadku nie widać realnego wzrostu wynagrodzeń. Ustawa została przyjęta w kształcie zaproponowanym przez rząd, mimo wniesienia w drugim czytaniu kilkunastu poprawek, wychodzących naprzeciw oczekiwaniom środowiska. Teraz ustawą zajmie się Senat.