„Należy zatem zwrócić uwagę na wysoki poziom wynagrodzeń, co budzi zastrzeżenia i nie może uzyskać akceptacji” – stwierdzono w piśmie MF do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z 3 marca 2021 r. Dodano też, że projektodawca nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, w którego ocenie skutków regulacji zawarto wyliczenia wynagrodzeń dla nowych fachowców, wskazał, iż powstanie konieczność zatrudnienia wykwalifikowanych specjalistów oraz przekwalifikowania dotychczas posiadanej kadry.
„Należy zatem przedstawić koszty wynagrodzeń osobowych dotychczasowej kadry zajmującej się zadaniami z zakresu cyberbezpieczeństwa w podziale na organy zatrudniające te osoby” – wskazuje MF. Sugeruje tym samym, że obecna siatka płac powinna pozostać bez zmian. Szkopuł w tym, że dziś trudno znaleźć specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa chcących pracować na rzecz państwa.