W 2011 roku 32 proc. pracujących Polaków zadeklarowało brak znajomości jakiegokolwiek języka obcego - wynika z danych Eurostatu. Najniższe kompetencje językowe mieli mieszkańcy Węgier i Bułgarii, gdzie ponad połowa zatrudnionych mieszkańców nie znała żadnego języka obcego.
Inne

Na drugim biegunie znaleźli się obywatele Luksemburga i Litwy -jedynie 1 proc. pracowników w tych krajach nie potrafi się posługiwać żadnym językiem obcym.

Znajomość przynajmniej jednego języka obcego jest dość powszechna wśród mieszkańców krajów UE, choć 29 proc. zatrudnionych w Unii przyznaje, że nie zna żadnego języka obcego.

Jedynie co 10 mieszkaniec UE zna 3 języki obce (w Polsce trzema językami obcymi posługuje się 5 proc. mieszkańców). Pod tym względem w UE wyróżnia się Luksemburg, gdzie znajomość 3 języków obcych deklaruje 74 proc. obywateli.

Diana Turek, Sedlak & Sedlak