Co oznacza bycie dobrym, pożądanym pracodawcą? Dlaczego firmy podejmują działania w tym zakresie? To się po prostu opłaca. Stworzenie optymalnego środowiska pracy, właściwe zarządzanie zasobami ludzkimi, budowanie pozycji i wyróżnienie się na rynku pracy to niełatwe wyzwanie, przed którym stoją wszyscy pracodawcy. Ci najbardziej skuteczni mogą pochwalić się certyfikatem Top Employer.
Tytuł Top Emplyer jest przyznawany przez międzynarodowy Instytut Top Employers organizacjom, których pozycja rynkowa oraz stosowane praktyki w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi spełniają najwyższe standardy i odpowiadają na trendy rynkowe. W polskiej edycji wnikliwej weryfikacji z sukcesem poddaje się co roku wiele firm, w tym PKN ORLEN, który ten prestiżowy certyfikat otrzymał już dziesiąty raz z rzędu. Co ważne, certyfikat Top Employer przyznawany jest na rok, wobec tego firma chcąc utrzymać się w gronie najlepszych pracodawców, musi pracować nad ciągłym rozwojem realizowanych działań. Dzięki temu wiadomo, że niezmiennie spełnia określone standardy i oferuje atrakcyjne warunki zatrudnienia.
Na czym polega badanie?
Podstawowe obowiązki pracodawcy wydają się oczywiste – są też uwzględnione w obowiązującym prawie. Na przykład to, że płaca ma być regularna. Ale powinna być również sprawiedliwa. Co to znaczy? Ma stanowić odzwierciedlenie zaangażowania, kompetencji i odpowiedzialności poszczególnych pracowników.
Według Instytutu Top Employers dobry pracodawca nie tylko dotrzymuje zobowiązań związanych z zatrudnianiem i wynagradzaniem, lecz także dba o warunki i środowisko pracy oraz stara się odpowiedzieć na potrzeby i wyzwania pojawiające się na rynku pracy. Firmy uczestniczące w certyfikacji poddaje się bardzo skrupulatnemu audytowi. Na podstawie jednej, przyjętej na całym świecie metodologii wnikliwie analizowanych jest około 400 praktyk z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, które obejmują sześć domen składających się z 20 tematów, takich jak między innymi: strategia HR, środowisko pracy, pozyskiwanie talentów, szkolenia i rozwój, well-being, różnorodność i integracja. Wyróżnienie ma bardzo dużą wartość dla organizacji, pomagając przyciągać najlepszych kandydatów do pracy, lecz także dla pracownika. Ma on pewność, że organizacja, w której się zatrudnił oferuje najwyższe światowe standardy, które co roku ulepsza m.in. w zakresie warunków pracy, bezpieczeństwa i komfortu, możliwości rozwoju, sposób wynagradzania oraz oferowanych benefitów. I jest powodem do dumy, dowodem na to, że pracuje u najlepszych z najlepszych.
Jak to wygląda w praktyce?
Tego typu certyfikaty nie tylko wskazują pracownikom, w których firmach warto zawalczyć o miejsce pracy, lecz także służą organizacji do wzmacniania swojej marki i rozpoznawalności na rynku, przez co staje się pracodawcą z wyboru. Ponadto dzięki feedbackowi, jaki firmy otrzymują od Instytutu Top Employers, mogą porównywać swoje praktyki do najlepszych na rynku oraz ulepszać się, by móc nadal przynależeć do ekskluzywnego grona Top Employers.
Czynników, które decydują o postrzeganiu i marce danego pracodawcy, są setki. W badaniu TE 2021 88 proc. polskich certyfikowanych firm wskazało, że well-being jest częścią kluczowych imperatywów biznesowych, zaś 81 proc. zdefiniowało holistyczną strategię związaną z well-being.
Jak to wygląda w firmie, która od dekady nieprzerwanie znajduje się na liście Top Employer, czyli PKN ORLEN? Koncern zatrudnia ponad 5,5 tys. osób, ma więc pole do działania, zarówno jeśli chodzi o tworzenie przyjaznego środowiska pracy, jak i wykazanie się zindywidualizowanym podejściem do pracowników. I biorąc pod uwagę coroczne wyróżnienia – to się udaje. Procesy i rozwiązania, jakie wdraża ORLEN, mają przede wszystkim odpowiadać potrzebom pracowników i być zgodne z cyklem życia pracownika w firmie: od pozyskania, przez rozwój, motywowanie, utrzymanie i rozstanie z pracownikami.
Wiedzieć więcej
Dobry pracodawca dba również o podnoszenie kompetencji pracowników – wie, że jest to istotny aspekt dla pracowników, ale jednocześnie przynosi owoce w postacie większej wydajności i satysfakcji pracowników. Benefitem mogą więc być również szkolenia z umiejętności, które są ważne dla firmy, bowiem poszerzają nie tylko horyzonty pracownika, ale wprost wykorzystywane są w codziennej pracy.
W związku z rozwojem technologii, a w czasie pandemii także ograniczeń przebywania razem, szczególnie ważne stała się możliwość szkoleń e-learningowych. Jest to bardzo ważne w kontekście możliwości odpowiedniego zorganizowania czasu i wyboru dogodnego terminu na realizację działań rozwojowych, a obecnie także bezpieczeństwa. Jednym z przykładów są kursy językowe, realizowane w ramach Akademii Językowej PKN ORLEN oraz wakacyjnych kursów języka angielskiego. Dostępny jest szeroki zakres szkoleń od obowiązkowych, jak uregulowania w zakresie AML (ang. Anti-Money Laundering), obowiązki informacyjne spółki giełdowej, przeciwdziałanie skutkom pracy zmianowej, po szkolenia z zakresu innowacyjności czy różnorodności. Firma wdrożyła również mentoring oraz grywalizację, dzięki czemu pracownicy poszerzyli kompetencje zawodowe, a firma zyskała jeszcze lepiej wykwalifikowanych pracowników.
Informacja zwrotna i rozwój
O tym, że pracownicy lepiej zorientowani w sprawach firmy i zaangażowani, są po prostu lepsi w codziennych wyzwaniach, pracodawcy wiedzą już od jakiegoś czasu. 63 proc. polskich firm przynajmniej raz w roku pyta pracowników o ich potrzeby – wynika z tegorocznego badania Top Empoyers. Jako dwa z trzech priorytetów HR w Polsce wskazano w nim zaangażowanie pracowników i rozwijanie umiejętności przywódczych. Oba wymagają uczciwej komunikacji zarówno celów biznesowych, jak i ocen, jakie wzajemnie wystawiają sobie pracodawca i pracownik.
Możliwe jest to dzięki byciu blisko ludzi i wsłuchiwaniu się w potrzeby pracowników – to zindywidualizowane podejście pozwala uzyskać efekt synergii między aspiracjami pracownika a potrzebami firmy.
Ludzie są największą wartością firmy
Agnieszka Żyro prezes zarządu ANWIL / Materiały prasowe
ANWIL jest pracodawcą odpowiedzialnym, a troska o zapewnienie najlepszego środowiska pracy i atrakcyjnej oferty socjalnej jest jednym z naszych priorytetów. Przykładamy też szczególną wagę do wspierania pracowników w ich rozwoju zawodowym i budowaniu dodatkowych kompetencji. Są to standardowe praktyki stosowane w naszej polityce kadrowej. Bo ludzie – nasi pracownicy – są największą wartością firmy. Przyznany tytuł Top Employer Polska jest tego wyraźnym potwierdzeniem.
Ambicje pracowników i firmy rosną
Jesteśmy bardzo dumni z otrzymania certyfikatu Top Employer Polska 10. raz z rzędu. Te wyróżnienia umacniają nas w przekonaniu, iż wartości, którymi kieruje się PKN ORLEN, czyli Odpowiedzialność, Rozwój, Ludzie, Energia i Niezawodność, funkcjonują. Przeprowadzane badanie dokonuje oceny wszelkich działań w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi pod kątem ich transparentności, jak również zgodności z najlepszymi praktykami stosowanymi na rynku. Uczestnicząc w badaniu obserwujemy, że z roku na rok zakres audytowanych rozwiązań ulega zmianie, dzięki czemu firmy wdrażają coraz bardziej innowacyjne rozwiązania. To powoduje, że oczekiwania i ambicje organizacji rosną. Wymaga to od nas wielu starań w takich kwestiach jak atrakcyjność naszej oferty, warunki i środowisko pracy jak również oferowane benefity, możliwości rozwoju. Działania, jakie podejmujemy względem obecnych i przyszłych pracowników, mają na celu nie tylko pozyskanie kandydatów do pracy, ale również utrzymanie pracowników posiadających kluczowe kompetencje, unikatową wiedzę i doświadczenie, a tym samym wzmacnianie wizerunku pożądanego pracodawcy.
Stawiamy na rozwój
W PKN ORLEN z powodzeniem wdrożona została tzw. rozmowa rozwojowa, której celem jest opracowanie indywidualnych planów rozwoju pracowników w oparciu o diagnozę potrzeb rozwojowych i w kontekście wymagań biznesowych stojących przed danym obszarem biznesowym. Na czym to polega? Jest to partnerska dyskusja przełożonego i pracownika, więc przepływ informacji jest dwustronny. Nie chodzi tylko o to, by przedstawiciel pracodawcy przekazał zatrudnionemu swoje uwagi czy pomysły na jego karierę. Także pracownik mówi o swoich oczekiwaniach. Jest to forma diagnozy potrzeb rozwojowych, ale też narzędzie rozwoju kultury otwartości i dialogu. Wdrożenie rozmowy rozwojowej poprzedzone było warsztatami dla kadry menedżerskiej oraz pracowników.
Zatrudnieni mają możliwość korzystania z różnorodnej i szerokiej oferty działań rozwojowych. Mogą uczestniczyć w szkoleniach specjalistycznych (otwartych i zamkniętych) projektowanych ściśle pod kątem potrzeb danego obszaru lub pracownika, studiach podyplomowych, MBA, oraz poszerzać i wymieniać z innymi wiedzę o rynku poprzez udział w konferencjach i wydarzeniach branżowych.
PKN ORLEN to miejsce pracy o wyjątkowym znaczeniu, a pracownicy mogą uczestniczyć w wyjątkowych projektach, pozyskiwać unikatową wiedzę od znakomitych ekspertów, ale również mają poczucie, że ich pracodawca to firma dla Ludzi. ORLEN działa nie tylko w oparciu o wartości (jedną z nich są Ludzie), ale przede wszystkim buduje przyjazne środowisko pracy i atrakcyjne warunki pracy.
Wioletta Kandziak dyrektor wykonawcza ds. kadr PKN ORLEN / Materiały prasowe
Nie tylko finanse się liczą
Firmie zależy na komunikowaniu całkowitego pakietu korzyści wynikającego z pracy oraz budowaniu świadomości w tym zakresie – wdraża wiele rozwiązań mających na celu m.in. budowanie świadomości nt. zarządzania finansami, testuje ciekawe rozwiązania benefitowe i rozwojowe. Obok konkurencyjnego na rynku wynagrodzenia PKN ORLEN oferuje swoim pracownikom ponad 40 pozafinansowych rozwiązań w ramach pakietów dedykowanych: Zdrowie i Sport, Rodzina, Twoja Przyszłość, Komfort. Chodzi o to, aby w miarę możliwości dostosować wachlarz propozycji do potrzeb i oczekiwań pracowników. A to z kolei stawia przed pracodawcą wyzwanie monitorowania potrzeb pracowników i dostosowania ich zarówno do indywidualnych potrzeb, oczekiwań i preferencji pracowników, jak i etapu ich życia.
Praca i życie niosą ze sobą stresy. Szczególny nacisk PKN ORLEN kładzie na dbałość o zdrowie psychiczne pracowników, traktując te działania jako integralną część swojej kultury organizacyjnej. Pracownicy firmy i ich rodziny mogą liczyć na szeroko pojęte wsparcie w sytuacjach kryzysowych. Przyjmuje ono postać pomocy materialnej, zdrowotnej oraz psychologicznej. W strukturach firmy działa Pracownia Psychologii Pracy, której zadaniem jest świadczenie pomocy psychologicznej pracownikom PKN ORLEN i ich rodzinom, znajdującym się w trudnych sytuacjach – nie tylko zawodowych, ale również na styku życia zawodowego i osobistego.
Partner
Materiały prasowe