Na początku 2020 r. nikt nie spodziewał się, że zagrożenie z Chin tak szybko i drastycznie zmieni codzienność na całym świecie, również w Polsce. W tym samym czasie, w Banku Pekao trwały prace nad nową strategią. Podobnie, jak w poprzedniej, główny nacisk położony miał zostać na cyfrową transformację, zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz organizacji. Innym istotnym aspektem była konieczność zdefiniowania na nowo wartości i kultury firmy. Aby sprostać temu wyzwaniu, pracownicy i przedstawiciele spółek z Grupy Pekao zostali zaproszeni do udziału w projekcie „Otwarcie w Żubrze”, w którym mieli odpowiedzieć na ważne pytania – na czym im zależy i jak organizacja może im pomóc w dalszym rozwoju.
W pierwszej fazie w projekt zaangażowało się kilkuset pracowników i menedżerów. Była to jedna z pierwszych inicjatyw w ramach nowej kultury organizacyjnej – kultury wspólnych inicjatyw. Bank Pekao stawia na pracowników i ich potrzeby, aby firma, w której pracują jak najlepiej odpowiadała na ich oczekiwania.

Jeszcze przed pandemią

Kompleksowy audyt w Banku Pekao zrealizowano również w zakresie zdrowia. Jego wynik pozwolił ocenić samopoczucie, nawyki żywieniowe czy poziom aktywności fizycznej pracowników. Zbadane zostało także zainteresowanie aktywnościami niwelującymi obciążenia związane z pracą siedzącą. Pracownicy określili również obszary związane ze zdrowiem, które ich zdaniem wymagają dodatkowego wsparcia. W ten sposób powstała szczegółowa strategia działań prozdrowotnych na 2020 rok. W efekcie, w banku powołano do życia program „Bierz zdrowie za rogi”. Zaplanowano w nim szereg wydarzeń, których nadrzędnym celem była redukcja stresu poprzez działania promujące aktywność fizyczną i zdrowe odżywianie. Pierwsze projekty, takie jak zajęcia „30 minut dla zdrowia kręgosłupa” spotkały się z dużym zainteresowaniem pracowników.

To, co dzieje się w Polsce od marca 2020 roku, w sposób oczywisty musiało wpłynąć na prozdrowotną strategię banku. Krótko mówiąc, zdrowie i bezpieczeństwo stały się niepodważalnym priorytetem.
Działania prozdrowotne są kluczowym elementem w organizacji, która chce być odpowiedzialna społecznie. Wellbeing nie jest nowością, a w dobie koronawirusa stał się wręcz obowiązkiem tych firm, które pretendują do miana wiodących, nowoczesnych i opartych na zaufaniu. W Pekao bezpieczeństwo jest jedną z podstawowych wartości, która nabiera dziś globalnie nowego znaczenia i zyskuje najwyższą rangę. W każdej placówce Banku Pekao zostały wprowadzone niezbędne środki bezpieczeństwa, tak, żeby zarówno odwiedzający bank, jak i pracownicy czuli się w pełni bezpieczni. Jednocześnie przez cały czas prowadzone były działania, które miały zachęcić klientów do korzystania z kanałów zdalnych. Dzięki zaangażowaniu bankowej infolinii wiele spraw, które dotychczas były domeną stacjonarnych placówek można było załatwić bez wychodzenia z domu. Nie udałoby się to bez pracowników, którzy szybko odnaleźli się w nowej rzeczywistości i ze swojego domu zrobili miejsce pracy.
W Pekao szybko także dostrzeżono, że nie chodzi tylko o oczywiste elementy fizycznego bezpieczeństwa, czyli ustrzeżenie się przed zakażeniem koronawirusem. Oprócz standardowych działań – jak szybka decyzja o przeniesieniu znacznej części pracowników w tryb pracy zdalnej i wprowadzenie środków zapobiegawczych, podjęto także działania, mające na celu ograniczenie stresu, jaki naturalnie rodzi się w nowej sytuacji.
W bankowym intranecie powstała specjalna strona poświęcona sytuacji epidemiologicznej, związanym z nią ograniczeniami i zasadami postępowania. Pandemia spowodowała również konieczność przeniesienia wszystkich zaplanowanych wcześniej działań prozdrowotnych do wirtualnej rzeczywistości. W ten sposób, w ramach wcześniej rozpoczętego projektu, powstał serwis „Bierz zdrowie za rogi!”. Czas pandemii został wykorzystany również na to, aby pokazać pracownikom, jak ważna jest troska o siebie, świadome wybory i aktywność fizyczna.
Home office to dla znacznej grupy pracowników, którzy są rodzicami, połączenie dwóch ról w tym samym czasie.
Dla wszystkich swoich pracowników, łącznie z tymi, którzy nie mogli skorzystać z pracy zdalnej i musieli pozostać w oddziałach, bank przygotował webinaria poruszające zagadnienia radzenia sobie ze stresem i obawami w czasie pandemii. Pracownicy mogli skorzystać z dodatkowej infolinii „HRLine”. Nie zabrakło pomysłów dla dzieci pracowników, które miały możliwość skorzystać z kreatywnych zajęć online.
Elastyczność to warunek

Już wcześniej Bank Pekao był miejscem, w którym nowoczesne technologie ułatwiały codzienną pracę. W związku z wprowadzeniem obostrzeń i przeniesieniem życia codziennego niemal całkowicie do czterech ścian, proces ten jeszcze bardziej zyskał na znaczeniu. W Pekao podjęto szereg działań ułatwiających pracownikom przestawienie się na zdalny tryb pracy. Zespół IT opracował m.in. specjalną linię w razie wystąpienia problemów z siecią czy innymi komunikatorami do kontaktów między pracownikami, tak, aby w razie wystąpienia ewentualnych problemów z logowaniem mogli oni szybko uzyskać pomoc. Wprowadzono wiele działań wspierających zarówno pracowników, jak i menedżerów. Powstały m.in. poradniki podpowiadające jak pracować zdalnie, zarządzać zespołem i czasem pracy w tym trybie.
Pandemia nie spowodowała, że dotychczasowe potrzeby pracowników i otoczenia banku się zmniejszyły. Przeciwnie. To oznacza, że projekty, choćby wolontariackie, są w miarę możliwości kontynuowane.
Nie wszystkie można zrealizować tradycyjnie, jednak dzięki otwartości i kreatywności pracowników można je dostosować do zachodzących zmian, by chociaż część z nich mogła zostać zrealizowana w zmienionej formule. Tak stało się np. z kolejną edycją konkursu grantowego w ramach wolontariatu pracowniczego „Jesteśmy blisko”. Obecnie wolontariusze realizują swoje projekty w nowych warunkach i w zmienionej formie. Wszystko po to, by zapewnić jak największe bezpieczeństwo zarówno dla pracowników, jak i dla beneficjentów.

Rola dla liderów

Jednym z celów polityki HR-owej w Pekao jest promowanie spójnego modelu przywództwa oraz modelowanie zachowań i postaw menedżerskich. Służy temu pogłębiony proces badania potencjału z wykorzystaniem różnych narzędzi diagnostycznych. Programy rozwojowe w banku wykorzystują różnorodne, innowacyjne metody i techniki pracy, które uwzględniają zindywidualizowane potrzeby menadżerów. Takie podejście sprawdziło się w ostatnim roku znakomicie.
Rok pandemii spowodował w banku – podobnie jak w innych organizacjach
– konieczność zmiany w rutynowym, codziennym działaniu. Mimo trudnej sytuacji, liderzy w Banku Pekao obecną sytuację odebrali jako szansę na realizację projektów rozwijających organizację lub przyśpieszenie działań, które dotychczas były realizowane w wolniejszym tempie, głównie cyfryzacji i stworzenia cyfrowego miejsca pracy. Miejsca nowoczesnego, innowacyjnego i przyjaznego dla wszystkich pracowników.