AstraZeneca jest obecna w Polsce od 30 lat. Jednym z kluczowych obszarów aktywności firmy na polskim rynku jest działalność badawczo-rozwojowa. Dla innowacyjnych firm farmaceutycznych jest ona podstawą rozwoju. W Warszawie już od kilku lat działa Globalne Centrum Operacyjne Badań Klinicznych, odpowiedzialne za organizację i prowadzenie badań klinicznych nad nowymi cząsteczkami i lekami. Obszary terapeutyczne, na których skupiają się pracownicy centrum, to m.in. onkologia, choroby kardiologiczne i metaboliczne czy też choroby układu oddechowego. We wrześniu ubiegłego roku AstraZeneca jako pierwsza globalna firma biofarmaceutyczna w Polsce otrzymała nadawany przez ministra rozwoju status Centrum Badawczo-Rozwojowego.

Inclusion & Diversity

W polskim zespole zatrudnionych jest 2,1 tys. osób, z czego ponad 1 tys. związany jest właśnie z badaniami i rozwojem. Pracownicy AstraZeneca w Polsce stanowią bardzo zróżnicowaną grupę – firma zatrudnia przedstawicieli ponad 40 narodowości. Większość pracowników – ponad 70 proc. – stanowią kobiety. – Kultura przynależności i różnorodności (ang. Inclusion & Diversity) jest jednym z priorytetów AstraZeneca – mówi Alina Pszczółkowska, wiceprezes zarządu AstraZeneca Pharma Poland. – Kluczowe jest dla nas stworzenie przyjaznego i komfortowego środowiska pracy dla pięciu generacji. Nie chciałabym jednak, żebyśmy wpadli w pułapkę utożsamiania Inclusion & Diversity z uzyskaniem równouprawnienia płci w zatrudnieniu, bo ma ono znacznie szersze znaczenie. Mamy ambicję stworzenia miejsca pracy, w którym każdy będzie czuł się dobrze i będzie mógł w pełni wykorzystać swój potencjał i umiejętności – podkreśla. W 2020 r. AstraZeneca dołączyła do grona sygnatariuszy deklaracji Diversity&Inclusion ABSL i zaangażowała się w inicjatywę „Working Together” promującą różnorodność kulturową w miejscu pracy. Na co dzień w firmie wspierana jest idea „Speak Up”, która promuje otwartość na wizje i pomysły pracowników niezależnie od zajmowanej funkcji. Powołany został także specjalny komitet sterujący I&D, w którego skład wchodzą przedstawiciele wszystkich szczebli organizacji. Jego celem jest m.in budowanie i realizacja strategii różnorodności firmy. Okazją do pochylenia się nad tym obszarem funkcjonowania firmy jest udział w globalnej inicjatywie, jaką jest „Tydzień różnorodności”, w ramach którego organizowanych jest wiele wydarzeń inicjowanych przez pracowników – to oni decydują, na jakich aspektach chcieliby się skupić i o czym rozmawiać.

Zaangażowanie w zewnętrzne projekty

W ramach swojej podstawowej działalności AstraZeneca pracuje nad terapiami, ale firma prowadzi również działania społeczne i edukacyjne. W ubiegłym roku firma zaangażowała się m.in. w kampanię Polskiej Ligi Walki z Rakiem – „Rak nie poczeka”, prowadzi kampanię skierowaną do pacjentów z astmą i ich rodzin – „Posłuchaj swoich płuc” oraz „Astma. Leczenie doraźne stosuj rozważnie”. AstraZeneca została również uhonorowana za działalność w obszarze kardiologii tytułem „Przyjaciela Polskiej Kardiologii 2020”. W październiku 2020 r. firma dołączyła do Partnerstwa na rzecz Realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju, którego celem jest prowadzenie działań na rzecz zwiększania świadomości na temat przyjętych przez społeczność międzynarodową celów zrównoważonego rozwoju oraz ich znaczenia dla poszczególnych grup społecznych. Działalność AstraZeneca od lat wpisuje się w globalne trendy społecznej odpowiedzialności biznesu. W siedzibie firmy wprowadzono wiele proekologicznych rozwiązań. – Między innymi wdrożony został program „Ambition Zero Carbon”, który zakłada zerową emisję dwutlenku węgla przez firmę na całym świecie do 2025 r. Jednocześnie AstraZeneca dąży do osiągnięcia ujemnego poziomu CO2 w całym łańcuchu dystrybucji do roku 2030. Już dzisiaj cała energia elektryczna, z której korzystamy w polskim oddziale AZ, pochodzi ze źródeł odnawialnych, a nasza hybrydowa flota samochodowa otrzymała właśnie tytuł najbardziej przyjaznej środowisku w ogólnopolskim konkursie Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów. Rozpoczęliśmy już proces wymiany aut hybrydowych na elektryczne – mówi Michał Janik, Site Director.

Przyszłość to współpraca ze środowiskiem naukowym

– Współpraca z uniwersytetami i inspirowanie młodych naukowców jest dla nas niezwykle ważne – podkreśla Alina Pszczółkowska. W Polsce AstraZeneca aktywnie współpracuje z ośrodkami akademickimi i naukowcami. W czerwcu, we współpracy z Nobel Media i wiodącymi polskimi uczelniami, AstraZeneca zorganizowała wyjątkowe wydarzenie w ramach Nobel Prize Inspiration Initiative – wirtualne spotkanie dla studentów z noblistą w dziedzinie chemii, Aaronem Ciechanoverem. Ponad 600 młodych naukowców wzięło udział w webinarium.

Ambitne i długofalowe plany

– Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, co udało nam się mimo pandemii osiągnąć w ubiegłym roku. W bieżącym nie zamierzamy zwalniać tempa – podkreśla Alina Pszczółkowska. AstraZeneca w 2021 r. planuje zwiększać zatrudnienie (w 2020 r. powiększyła zespół o ponad 700 osób) i kontynuować działania społeczne. Rozwijana będzie współpraca z ośrodkami akademickimi – w grudniu firma podpisała porozumienie z Uniwersytetem Warszawskim, którego celem jest strategiczna współpraca w obszarze wdrażania nowych rozwiązań z zakresu technologii i usług na rynku farmaceutycznym i medycznym, a także edukacja oraz podnoszenie kompetencji i poszerzanie możliwości rozwoju polskiej kadry naukowej.