W roku, w którym wiele branż nieco zwolniło, ING Tech Poland rozwinęło skrzydła, rozszerzając swoją działalność o kolejne usługi biznesowe i zatrudniając zdalnie ponad 1000 nowych specjalistów. W 2021 roku planuje powitać na pokładzie kolejne 1,5 tys. osób

ikona lupy />
Anna Mirek, Dyrektor HR i Komunikacji w ING Tech Poland / Materiały prasowe

Tytuł Top Employer jest dla nas ogromnym wyróżnieniem i motywacją do dalszego działania. Rok 2021 zapewne przyniesie nam kolejne wyzwania, dlatego tym bardziej zależy nam na tym, by zarówno kandydaci, jak i pracownicy już znajdujący się na naszym pokładzie, jeszcze lepiej wiedzieli, jak mogą razem z nami rozwijać skrzydła.” – Anna Mirek, Dyrektor HR i Komunikacji w ING Tech Poland

Sytuacja z jaką przyszło nam się mierzyć, była dla nas wyzwaniem nie tylko w kontekście realizowanych przez ING Tech Poland celów. Musieliśmy w krótkim czasie zmodyfikować niektóre procesy i przygotować się do wprowadzenia pracy zdalnej w całej firmie. W trosce o bezpieczeństwo naszych pracowników, praktycznie z dnia na dzień firma, licząca wówczas 1,2 tys. osób, „przełączyła się” na tryb zdalny. Mogliśmy to zrobić dzięki funkcjonującym od lat procesom zachowania ciągłości biznesowej, tzw. Business Continuity Plan, ale przede wszystkim dzięki zaangażowaniu naszych pracowników. Udowodniliśmy, że nie boimy się wyzwań, realizujemy cele, przyspieszamy i jesteśmy o krok do przodu.

#RekrutujemyOdpowiedzialnie

Mówi się, że firmy, które rosną, stawiając na rozwój i usprawnienia, nie zginą. Mając w perspektywie tworzenie nowych usług, do których realizacji poszukujemy specjalistów, musieliśmy mieć pewność, że proces zdalnej rekrutacji oraz onboardingu jest dopracowany. Bezpośredni kontakt z kandydatami od zawsze był dla nas jednym z kluczowych elementów, dlatego staramy się dbać o to, by rozmowy rekrutacyjne prowadzone zdalnie nie były czynnikiem stresującym samym w sobie, a wręcz epatowały pozytywną energią.

– Pierwszy w pełni zdalny onboarding przeprowadzony na początku kwietnia był dla nas ważnym momentem potwierdzającym, że potrafimy dostosowywać się do zmieniających się okoliczności. Zatrudniliśmy wtedy 40 osób, którym wysłaliśmy sprzęt i zapewniliśmy wszystkie niezbędne szkolenia wprowadzające, by pewnie rozpoczęły przygodę z ING Tech Poland. Każdy kolejny onboarding prowadzony był w 100 proc. zdalnie i nawet przy zwiększającej się liczbie dołączających do nas osób daliśmy radę. Oczywiście wszystko to nie udałoby się, gdyby nie wewnętrzna współpraca pomiędzy zespołami rekrutacji, HR, wsparcia IT i komunikacji. Jestem niesamowicie dumna z tego, jak potrafimy łączyć siły we wspólnym celu, to niewątpliwie nasza mocna strona. Nie osiadamy jednak na laurach, a zebrane dotychczas doświadczenia traktujemy jako niezwykle cenną bazę, która pozwala nam działać dalej. Do końca 2021 r. planujemy zatrudnić łącznie 1,5 tys. specjalistów w Katowicach i Warszawie, dlatego nieustannie szukamy usprawnień, by nasi przyszli pracownicy czuli się w pełni zaopiekowani na każdym etapie rekrutacji i zatrudnienia – mówi Anna Mirek, Dyrektor HR i Komunikacji w ING Tech Poland.

– Nie da się ukryć, że rok 2020 był sprawdzianem dla nas wszystkich. I to nie tylko w kontekście zmiany podejścia do wielu procesów, również HR-owych, ale i zachowania koncentracji na potrzebach kandydata i pracownika, bez czego żadne działania nie przyniosłyby efektu. Intensywny wzrost, jaki rozpoczęliśmy w ubiegłym roku i kontynuujemy również w tym, jest zarówno wyzwaniem, jak i szansą na rozwój zespołów zatrudniających w ING Tech Poland tak wielu specjalistów. Jestem tym bardziej dumny, że moje zespoły z pełnym zaangażowaniem wkroczyły w tę zmianę i nie zwalniają tempa – dodaje Tomasz Zięba, People Services Circle Lead w ING Tech Poland.Hybrydowy model pracy to „nowa normalność”

Dynamicznie zmieniająca się w 2020 r. sytuacja nie odwracała jednak naszej uwagi od założonych celów i planów rozwoju, zarówno w sferze świadczonych usług, jak i nowych zatrudnień i związanych z tym działaniami. Jedno było już wtedy pewne – pandemia zmieniła nasz dotychczasowy sposób pracy i wiedzieliśmy, że musimy być gotowi na tzw. „nową normalność”. Rozpoczęliśmy więc analizy rynkowe i przeprowadziliśmy z naukowcami Uniwersytetu Warszawskiego z dziedziny socjologii badanie o wpływie pracy zdalnej na kulturę firmy i sposób komunikacji. Na podstawie zebranych wyników od kilku miesięcy opracowujemy nowy model pracy, którego punktem wyjścia jest nasza kultura organizacyjna oparta na współpracy i relacjach, z której jako firma jesteśmy dumni. Dążymy do tego, że nowy model pracy będzie wzmacniał wartości, jakimi kierujemy się w ING Tech Poland, dlatego przygotowujemy się do wdrożenia modelu hybrydowego, jakim jest miks pracy biuro-dom. Jednym z dużych kroków w tym kierunku jest wynajęcie przestrzeni w powstającym w centrum Katowic nowoczesnym kompleksie Global Office Park, do którego przeprowadzimy się w lipcu 2022 r.

W myśl stworzenia komfortowego miejsca sprzyjającego współpracy, w nowym biurze powstanie również tzw. Gravity Point, czyli nowoczesna i przestronna przestrzeń wspólna, otwarta nie tylko dla naszych pracowników, ale i lokalnej społeczności. Będzie to miejsce na tzw. burze mózgów, wydarzenia organizowane w myśl podejścia „knowledge is the key”, jak np. meetupy, spotkania ze studentami w ramach programu Corporate Readiness Certification (CRC) i wiele innych.

Harmonia między biznesem a technologią

Przez ostatnie lata wizerunek i pozycja ING Tech Poland były budowane w oparciu o nasze doświadczenie i zaawansowanie technologiczne. Dostarczając kompleksowe usługi IT jednostkom ING na całym świecie przez prawie 18 lat, ugruntowaliśmy naszą pozycję w Grupie ING. Mamy doświadczenie i kompetencje, które pozwalają nam wspierać ING w cyfrowej transformacji. Teraz jesteśmy w momencie, w którym otwieramy się na nowe obszary i pozostając oczywiście nadal w IT oraz technologii, idziemy jeszcze bliżej biznesu. Dlaczego? Ponieważ wiemy, że światy biznesu i IT muszą żyć w harmonii i wzajemnie się uzupełniać.

– Instytucje finansowe tak naprawdę od dawna przechodzą transformację cyfrową. Coraz bardziej opieramy się na danych, myślimy o nich w kontekście wartości, jaką niosą, o tym, jak sprytnie i mądrze je wykorzystać. Większość procesów jest oparta na technologiach, dlatego twarde techniczne kompetencje są kluczowe dla właściwego zrozumienia i działania w kierunku transformacji cyfrowych. Istotne jest jednak znalezienie równowagi pomiędzy technologią a biznesem. Dlatego kompetencjami przyszłości, jakich już teraz poszukujemy, są te znajdujące się w sferze społecznej, m.in.: budowanie relacji i zespołów, otwarta komunikacja i współpraca bazująca na zaufaniu, tworząca środowisko do wymiany myśli, która pobudza kreatywność. To daje nam szanse na budowanie rozwiązań innowacyjnych i uważam, że właśnie te kompetencje w połączeniu z warstwą techniczną będą wyznaczały przyszłość i sukces wielu organizacji. Istotne więc będzie, by po stronie IT budować kompetencje biznesowe, a po stronie biznesu kompetencje techniczne. Taka jest przyszłość – już nie będzie biznesu bez technologii, na pewno w branży IT i finansowej – mówi Paweł Michalik, dyrektor zarządzający ING Tech Poland.

Ludzie i atmosfera motorem napędowym do działania

Rozwój ING Tech Poland nie byłby możliwy, gdyby nie ludzie, z którymi pracujemy i ich pomysły oraz zaangażowanie. Osiągane cele to efekt codziennej wytężonej pracy ponad 100 zespołów mających głowy pełne pomysłów oraz kompetencje, dzięki którym te pomysły mogą być realizowane.

– W ING Tech Poland tworzymy kulturę organizacyjną opartą na współpracy, otwartej komunikacji, dzieleniu się wiedzą. Tym sposobem kreujemy unikalną atmosferę, wspierającą osiąganie indywidualnych celów. Dbamy o dobre samopoczucie naszych pracowników, które w 2020 r.

zostało wystawione na próbę, przede wszystkim ze względu na ograniczenie bezpośrednich kontaktów. Opracowujemy więc bieżącą komunikację do pracowników, by czuli i wiedzieli, że firma dba o ich zdrowie i bezpieczeństwo. Nie zapominamy też o inicjatywach, w których nasi eksperci i specjaliści zawsze dzielili się wiedzą z osobami spoza organizacji, jak np. zajęcia ze studentami w ramach programu CRC, które kontynuujemy w formie zdalnej. Włączamy się też w inicjatywy, które mają na celu wsparcie w pandemii szpitali i szkół. W 2020 r. nie zrezygnowaliśmy z zaplanowanego udziału w Poland Business Run, w którym mieliśmy rekordowe zaangażowanie naszych ludzi i innych jednostek ING. Zrobiliśmy nawet krok więcej, angażując się w program „Firma bez Barier” prowadzony przez Fundację Poland Business Run. Reasumując, przenosimy w świat online wiele aktywności, bo ludzie, z którymi pracujemy, są naszym motorem napędowym – mówi Urszula Patyk, Communications Chapter Lead w ING Tech Poland.

– Tytuł Top Employer jest dla nas ogromnym wyróżnieniem i motywacją do dalszego działania. Rok 2021 zapewne przyniesie nam kolejne wyzwania, dlatego tym bardziej zależy nam na tym, by zarówno kandydaci, jak i pracownicy już znajdujący się na naszym pokładzie, jeszcze lepiej wiedzieli, jak mogą razem z nami rozwijać skrzydła – podsumowuje Anna Mirek.

ikona lupy />
Materiały prasowe