Czy warto dbać o kulturę organizacji i jej rozwój czy skupić się na twardej stronie biznesu jak zysk, budżet, proces itp.? Czym jest „kultura organizacji”, owo legendarne pojęcie, które obok „komunikacji” jest często słowem kluczem usprawiedliwiającym porażkę czy uzasadniającym HR-owe programy rozwojowe?

Najprościej opisując kulturę organizacji, można ją określić jako sposób, w jaki członkowie danej społeczności odnoszą się do siebie, do swojej pracy i do swojego otoczenia, co odróżnia jedną organizację od drugiej. Kultura to zjawisko społeczne, bo nośnikiem kultury są ludzie, którzy się ze sobą komunikują, wchodzą w relacje, mają swoje nawyki. W każdej organizacji jest jakaś kultura – czy nam się to podoba czy nie – ale tylko zrozumienie tego faktu pozwala na świadome nią zarzadzanie. Jeśli chcemy osiągać określone rezultaty, musimy wiedzieć, jakie przekonania i działania będą je wspierać. Musimy w szczególności zdefiniować wartości i postawy, które są trzonem kultury.

W Emitel zdefiniowaliśmy wartości i nazwaliśmy je 4P. Są to cztery stwierdzenia pokazujące najważniejsze dla nas zachowania i postawy takie jak: pozytywna energia i entuzjazm w działaniu (1P), poszukiwanie prostych rozwiązań (2P), poczucie pilności (3P) oraz potrzeba rozwoju i ciekawość świata (4P).

Wierzymy, że praca ma sens nie tylko dla uzyskania korzyści materialnych, lecz także dla budowania relacji z drugim człowiekiem, spełniania wyzwań czy dla własnego rozwoju. Dbamy o pozytywną energię, aby praca dawała radość, bo z tego najłatwiej czerpać entuzjazm do jej wykonywania, wdrażania innowacji, rozwiązywania problemów. Jesteśmy przekonani, że tylko pełen energii, zaangażowany zespół może osiągać ambitne cele. Z tego przekonania wywodzi się cyklicznie badanie zaangażowania. W ubiegłym roku udało nam się pomimo pandemii i rozproszonej struktury, zachęcić do badania ponad 84 proc. pracowników, a obszar zaangażowania pozytywnie oceniło ponad 92 proc. z nich. Szczególnie mocno włączamy w badanie menedżerów, analizując wspólnie jego wyniki i zachęcając do stałej pracy nad zaangażowaniem. W dążeniu do celu szukamy prostych i skutecznych rozwiązań, eliminujemy zbędną biurokrację, upraszczamy procesy. Świat dziś oferuje wiele opcji, przeglądając internet codziennie natykamy się na gigabajty nowych informacji. Umiejętność dokonywania wyboru i skupiania się na rzeczach ważnych staje się jedną z kluczowych kompetencji przyszłości. Ten rok udowodnił nam, że pomimo rozproszonej struktury możemy sprawnie i skutecznie przenieść wiele procesów, szczególnie wspierających, ze świata rzeczywistego do świata wirtualnego. Dzisiejszy świat zmienia się bardzo szybko, dlatego też i my, projektując rozwiązania, musimy koncentrować się na tym, co ważne, oraz działać z odpowiednim tempem. Realizujemy wiele zadań, stąd umiejętność nadawania wag, ustalania priorytetów i realizowania projektów w odpowiednim czasie jest dla nas podstawą sukcesu. Przesyłany przez Emitel sygnał telewizyjny i radiowy nie może mieć przerw, dlatego tak ważne jest, by wszystkie procesy techniczne i operacyjne były realizowane sprawnie i na czas. Wierzymy, że głód wiedzy i gotowość do poszerzania horyzontów to warunki konieczne, aby w dzisiejszej zmieniającej się rzeczywistości skutecznie realizować cele – zarówno firmowe, jak i osobiste. Oferujemy pracownikom wiele możliwości rozwoju, mogą korzystać z szerokiej oferty szkoleń i warsztatów, w tym także online. Przestrzeń do rozwoju osobistego daje też wiele inicjatyw i akcji o charakterze społecznym, w które się angażujemy, zarówno wewnętrznie (np. świąteczne aukcje charytatywne), jak i zewnętrznie (np. udział w projektach „Zwolnieni z teorii” czy #Gotowidopomocy). Rozwijamy też świadomość naszego wpływu i możliwość realizowania się w działaniach na rzecz ochrony środowiska, komunikując ważne wydarzenia ekologiczne, takie jak m.in. Światowy Dzień Ziemi, Światowy Dzień Ochrony Środowiska czy Wielki Dzień Pszczół, który w 2020 r. Emitel objął swoim mecenatem w ramach współpracy z „Roi Się”.

Czy warto o kulturze organizacji mówić i w nią inwestować? Każdy na to pytanie musi odpowiedzieć sobie sam – z naszej perspektywy zdecydowanie tak. Dla Emitela kultura organizacji oparta o nasze wartości to baza, na której budujemy. Wzmacnia zaangażowanie i motywację pracowników oraz buduje nasze relacje – i wewnątrz firmy, i te z klientami. Nie odrywamy przy tym kultury od biznesu, nasze działania mają na niego wymierny wpływ np. w postaci niskiej rotacji, większej lojalności pracowników czy możliwości łatwiejszego pozyskania nowych osób etc. Dziś zresztą szereg badań pokazuje związek między kulturą, zaangażowaniem a wymiernymi korzyściami dla firm.

Świadome zarządzanie kulturą pomaga w osiąganiu celów biznesowych – dla nas oznacza to m.in. szybkość działania, efektywność, gotowość do zmiany i umiejętność radzenia sobie z nią. Ciekawość świata, uczenie się, kwestionowanie status quo to z kolei warunek niezbędny dla innowacyjności, niezbędnej dla rozwoju każdej firmy. Pokazuje to doskonale historia Emitela, której początki sięgają niemal 100 lat wstecz. Szczególnie w ciągu ostatnich 20 lat firma przeszła ogromne zmiany technologiczne, organizacyjne i właścicielskie. Nie byłoby to możliwe bez zaangażowania, gotowości do zmiany i pomysłu na przyszłość.

Czy nasza droga do kształtowania kultury organizacji jest już kompletna? Absolutnie nie, kultura, choć osadzona w historii i tradycji, zderza się ze stale zmieniającą się rzeczywistością, trzeba ją bacznie obserwować i wyciągać wnioski na przyszłość, stale zastanawiać się co, poza zyskiem, jest celem funkcjonowania firmy i jak ten cel przekłada się na relacje wewnątrz firmy, jej wartości i jej pracowników.