Pod koniec lat 80. Polak mógł miesięcznie zarobić za granicą ponad 60 razy więcej niż w kraju. Na przestrzeni lat dysproporcje w wynagrodzeniach między Polską a zagranicą zmniejszyły się, jednak wciąż na Zachodzie można zarobić trzy-cztery razy więcej niż w Polsce.

Na spadek opłacalności emigracji zarobkowej za zachodnią granicę wskazują analizy ujęte w publikacji Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk. Opracowany przez profesora Romualda Jończego „Wskaźnik Makroekonomicznej Opłacalności Migracji” pokazuje, ile średnich polskich wynagrodzeń osiągał emigrant uzyskujący przeciętne wynagrodzenie za granicą (w krajach Europy zachodniej). Okazało się, że wskaźnik ten zmniejszył się w ciągu ostatnich 25 lat z 65 do 3-4.

Przeciętne wynagrodzenia brutto w wybranych krajach jako odsetek wynagrodzeń w Polsce / Inne

Gdzie Polak zarobi najwięcej?

Zgodnie ze statystykami ONZ (United Nations Economic Commission for Europe - UNECE), w Norwegii przeciętne zarobki stanowiły ponad 600 procent polskiej średniej płacy, wynosząc 6 665 dolarów. Co istotne dla pracowników sezonowych, Norwegia – wraz ze Szwajcarią, która ostatnio otworzyła dla Polaków rynek pracy – przodowała też w wysokości płac godzinowych. Jednocześnie to właśnie w Norwegii najwyższe były koszty życia.

Poziom cen konsumpcyjnych, wybrane kraje UE oraz Norwegia i USA (2013) / Inne

W Wielkiej Brytanii, do której w 2013 wyemigrowało ponad 9 tys. Polaków, przeciętne zarobki były czterokrotnie wyższe niż w Polsce. Niewiele niższe od brytyjskich były też płace w Niemczech.

Interesują cię prace sezonowe? Sprawdź płacę minimalną

Przy wyjazdach do prostych prac sezonowych warto sprawdzić poziom płac minimalnych w poszczególnych państwach. W Norwegii nie ma oficjalnej płacy minimalnej - obowiązują jednak minima branżowe, które nie pozwalają na zatrudnianie poniżej określonych stawek. W pracach sezonowych w rolnictwie w Norwegii zarobić można za godzinę co najmniej:

• w wieku 16-17 lat: 83,75 NOK (10,06 euro);
• w wieku 17-18 lat 86,75 NOK (10,42 euro);
• powyżej 18. roku życia przy pracy do 12 tygodni: 105,25 NOK (12,65 euro);
• powyżej 18 roku życia, przy pracy od 12 do 24 tygodni 110,75 NOK (13,31 euro);


Ceny żywności i napojów alkoholowych, wybrane kraje UE oraz Norwegia i Szwajcaria (2012) / Inne

Zmiany płacy minimalnej w Niemczech wchodzą w życie dopiero w 2015 roku, nie dotyczą więc obecnych emigrantów zarobkowych. Według ustawy płaca minimalna będzie jednakowa dla wschodnich i zachodnich landów i będzie wynosiła 8,5 euro za godzinę (do tej pory stawki minimalne podawane były godzinowo i zróżnicowane pod względem miejsca zatrudnienia). W 2014 roku w budownictwie pracownik wykwalifikowany zarabiał w landach zachodnich nie mniej niż 11,1 euro za godzinę, a w landach wschodnich 10,5 euro za godzinę. Ochroniarz miał zagwarantowaną wypłatę od 7,50 do 8,90 euro za godzinę, sprzątający biura i firmy – 9,31 euro za godzinę na zachodzie Niemiec i 7,96 euro w landach wschodnich.

Norwegia – droga, Niemcy – tanie

Gdy porównamy ceny towarów konsumpcyjnych w wybranych państwach, nie zdziwi nas, że Polacy niechętnie wyjeżdżali do Norwegii – to najdroższy kraj w Europie. Na drugim miejscu, pod względem poziomu cen, znalazła się Irlandia.

W Wielkiej Brytanii, czyli państwie, do którego najchętniej emigrują Polacy ceny nie były aż tak wygórowane. Z kolei ceny w Austrii, Włoszech i Niemczech w 2013 roku były zbliżone do europejskiej średniej - ta jednak jest wciąż zdecydowanie wyższa od poziomu cen w Polsce.

Andrzej Kuczara, Sedlak & Sedlak