W 2012 roku z najwyższymi całkowitymi kosztami pracy na godzinę w UE mieliśmy do czynienia w Szwecji, Danii i w Belgii (wyniosły one odpowiednio 39, 38 i 37 euro na godzinę). W Polsce godzina pracy kosztuje 7 euro, a w Bułgarii i Rumunii – 4 euro.
Koszty pracy na godzinę w krajach Unii Europejskiej w 2012 roku w podziale na koszty przeznaczone na wynagrodzenia i na pozostałe koszty / Inne

Na koszty pracy składają się wynagrodzenia bezpośrednie oraz pozapłacowe koszty pracy. Udział pozapłacowych kosztów pracy w krajach UE w 2012 roku wyniósł średnio 23,7 proc.

Największy udział pozapłacowych świadczeń w ogóle kosztów pracy odnotowano we Francji i w Szwecji, gdzie wyniosły one odpowiednio 33,6 proc. i 33,3 proc. Z kolei na Malcie udział pozapłacowych świadczeń w ogóle kosztów pracy wyniósł jedynie 8,2 proc.

W Polsce pozapłacowe koszty pracy stanowiły 16,7 proc. całkowitych kosztów.

Oprac. Sedlak&Sedlak