W tym samym czasie połowa pracowników zatrudnionych w firmach o przewadze polskiego kapitału otrzymywała miesięcznie przynajmniej 3 500 PLN. Znaczne różnice w wynagrodzeniach występowały też między najlepiej zarabiającymi 25% zatrudnionych w obu rodzajach firm. Zarobki tej grupy w firmach zagranicznych wyniosły przynajmniej 9 300 PLN, natomiast w polskich – 5 550 PLN.

Jeśli chodzi o stanowiska, największe różnice wynagrodzeń występowały wśród dyrektorów. Zatrudnieni w zagranicznych firmach zarabiali o 82% więcej niż dyrektorzy pracujący w firmach polskich. Najmniejsze różnice, wynoszące 20% na korzyść firm zagranicznych, występowały w wynagrodzeniach pracowników szeregowych.

W obu rodzajach firm najwyższe zarobki odnotowano w branży IT. Połowa zatrudnionych w niej pracowników otrzymywała w firmach z kapitałem zagranicznym więcej niż 7 500 PLN. Ich koledzy z firm polskich zarabiali o 32% mniej.

Spośród wybranych stanowisk najniższe wynagrodzenia otrzymywali sprzedawcy i kasjerzy. W polskich firmach połowa z nich zarabiała mniej niż 1 800 PLN, przy czym połowa pracowników firm zagranicznych otrzymywała wynagrodzenie poniżej - 2 076 PLN. Najwięcej zarabiali Key Account Managerowie oraz osoby na stanowiskach kierowniczych.

Ile powinieneś zarabiać? Weź udział w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń i porównaj swoje zarobki z innymi.

Krzysztof Domagała, Sedlak & Sedlak