Posłowie oczekują od rządu inicjatywy ustawodawczej, która pozwoli pracownikom 60+ uzyskać dostęp do zatrudnienia
Wczoraj w Sejmie odbyło się pierwsze posiedzenie sejmowej komisji polityki senioralnej. Rząd przedstawił na nim po raz pierwszy program aktywizacji osób starszych, który został zawarty w uchwale Rady Ministrów 24 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014–2020 (MP z 2014 r. poz. 118).
– Program ten koncentruje się na osobach po 60. roku życia, chociaż w dokumentach jest zapisane 50+ – tłumaczyła wczoraj posłom Marzena Breza, dyrektor departament polityki senioralnej MPiPS.
Jej zdaniem celem polityki senioralnej w Polsce będzie wspieranie i zapewnienie osobom starszym samodzielnego, niezależnego i satysfakcjonującego życia, nawet przy pewnych ograniczeniach funkcjonalnych. Sprawa nie jest prosta, bowiem odsetek ludności w wieku 60+ będzie systematycznie wzrastał. W 2035 r. ma on wynieść 30 proc., przy czym w miastach będzie się kształtował na nieco wyższym poziomie (31 proc.) niż na wsi (28,6 proc.). A może spowodować problemy z utrzymaniem rosnącej grupy osób starszych.
– Obecnie czterech pracujących utrzymuje jednego emeryta. W przyszłości jeden senior będzie przypadał na zatrudnionego – mówiła Marzena Breza.
Zdaniem resortu konieczne jest także wykorzystywanie wiedzy osób starszych nie tylko w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku, ale także w zakładach. Przedsiębiorcy powinni bowiem większą uwagę zwracać na zarządzanie wiekiem oraz ciągłe kształcenie pracowników.
Program zaprezentowany przez resort nie zachwycił jednak posłów. Ich zdaniem jest zbyt ogólny.
– Proszę o przedstawienie inicjatyw ustawodawczych, które umożliwią zatrudnienie osobom zmuszonych do pracy do 67. roku życia – apelowała prof. Józefa Hrynkiewicz, poseł PiS.
Z kolei obecni na posiedzeniu komisji eksperci zwrócili uwagę, że w najbliższych latach będzie przybywać Polaków, którym w związku z podniesieniem wieku emerytalnego będzie trzeba nie tylko zapewnić pracę, ale także odpowiednią opiekę medyczną.
– Polityka wobec seniorów powinna być zróżnicowana ze względu na wiek – wskazał prof. dr hab. Piotr Błędowski, wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego. – Wzrasta wskaźnik lat przeżytych w zdrowiu, ale jednocześnie wśród osób starszych zwiększa się liczba kobiet. To zaś niesie za sobą problemy, bowiem panie nie tylko mają niższe emerytury niż mężczyźni, ale ich stan zdrowia jest gorszy niż mężczyzn – dodał.
Na ten sam problem zwrócił uwagę również prof. dr hab. Bolesław Samoliński, przewodniczący rady do spraw polityki senioralnej przy ministrze pracy. Jego zdaniem rolą państwa jest zachęcanie osób starszych do zmiany zachowania.
– W Unii Europejskiej 86 proc. seniorów umiera z powodu chorób cywilizacyjnych. Można temu zapobiec, ograniczając czynniki ryzyka, zachęcając do wysiłku fizycznego oraz diety – stwierdził prof. dr hab. Bolesław Samoliński.

2 mln osób o tyle spadnie liczba osób aktywnych zawodowo w ciągu 20 lat