Urzędników do Komisji Europejskiej, jak również innych instytucji unijnych, wybiera się w otwartych konkursach organizowanych przez Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO). Konkursy sprawdzają wiedzę merytoryczną kandydatów i ich umiejętności zawodowe. Odrębnie organizowane są również konkursy mające na celu obsadzenie stanowisk kadry kierowniczej średniego i wyższego szczebla.

Grupę najniższą rangą stanowią pracownicy biurowi i sekretarki.  Ich wynagrodzenie mieści się w przedziale od 2 654 do 5 568 euro. Jeśli pracownicy ci chcą awansować na wyższe szczeble, muszą przejść tzw. procedurę certyfikacji – skomplikowane szkolenie zakończone egzaminami. Wtedy pracownik biurowy staje się asystentem i zarabia co najmniej 5 568 euro, by po 12 latach dojść do kwoty 11 681 euro miesięcznie. W ostatniej grupie zaszeregowania (grupa administratorów) istnieją tylko trzy stopnie awansu. Najwyższe wynagrodzenie wynosi 18 371 euro miesięcznie. Podstawa wynagrodzenia jest co roku waloryzowana z uwzględnieniem siły nabywczej oraz inflacji w krajach UE.

Pensja urzędnika KE to oprócz wynagrodzenia podstawowego także przywileje w postaci dodatkowych świadczeń, do jakich uprawnieni są poszczególni urzędnicy. Są to:

•    dodatek rodzinny, w tym:
o    na gospodarstwo domowe,
o    na dziecko pozostające na utrzymaniu,
o    dodatek edukacyjny,
•    dodatek zagraniczny,
•    za przebyte kilometry, itd.

Jaki więc może być łączny (pensja wraz z dodatkami) dochód urzędnika Komisji Europejskiej. Oto trzy scenariusze opisujące sytuację urzędników są na różnych stanowiskach i mających różną sytuacje rodzinną (przysługują im więc różne dodatki do pensji podstawowej).

Scenariusz 1: Początek kariery

Przyjmijmy, że 25-letni Polak, po studiach z zakresu administracji zaczyna swoją pracę na pierwszym szczeblu kariery w Komisji Europejskiej. Młody mężczyzna z Warszawy nie założył jeszcze rodziny. Jakie przysługują mu dodatki?
Kwota podstawowa dla tego szczebla to 2 654 euro. Należy do tego dodać 505 euro jako dodatek zagraniczny, jak również dodatek z tytułu przejechanych kilometrów około 821 euro (trasa Warszawa-Bruksela w obydwie strony w przybliżeniu to 2 600 km, a dla takich odległości urzędnik dostaje 0,3158 EUR/km) . Sumując te kwoty pracownik ten otrzyma wynagrodzenie całkowite brutto w wysokości około 3 980 EUR.

Scenariusz 2: Ojciec dwojga dzieci

Mężczyzna na stanowisku asystenta, lat 40, od tygodnia jest ojcem dwójki dzieci (starsze ma 10 lat). Załóżmy, że i ten urzędnik pochodzi z Warszawy.
Mężczyzna pracuje w KE od 13 lat, czyli obecnie znajduje się na siódmym szczeblu drabiny kariery w Komisji. Kwota podstawowa dla tego stanowiska wynosi 5 568 euro. Z tytułu posiadania rodziny należą się mu dodatki rodzinne:
•    jednorazowo w związku z narodzinami dziecka – 198 euro;
•    na utrzymanie starszego dziecka – 373 euro;
•    dodatek edukacyjny –  maksymalnie 253 euro;
•    dodatek na gospodarstwo domowe – 170,52 + 2 proc. podstawy = 282 euro.
Kolejnym dodatkiem jest dodatek zagraniczny, który jest liczony jako 16 proc. z podstawy, dodatku na gospodarstwo domowe oraz na dziecko. W tym przypadku wynosi około 996 euro. Ostatnim dodatkiem jest ten z tytułu przejechanych kilometrów – 821 euro. Na tym stanowisku wynagrodzenie całkowite brutto urzędnika może więc wynieść w przybliżeniu 8,5 tys. euro. 

Scenariusz 3: Kobieta na szczeblu kierowniczym

Kobieta, administrator, szczebel kierowniczy. Lat 58, trójka dzieci, w tym 15-, 19- i 22-latek. Najstarszy syn studiuje na studiach dziennych, młodszy zakończył edukację na poziomie liceum, jest bezrobotny. 15-latek uczy się w gimnazjum.
Urzędniczka z Krakowa pracuje już od 30 lat w KE, zdawała egzaminy kwalifikujące na wyższe szczeble i w efekcie osiągnęła wynagrodzenie na poziomie 16 919 euro. Z tytułu utrzymania trójki dzieci należy się jej dodatek 1 119 euro (po 373 euro na każde dziecko). Urzędniczka dostaje również dodatek edukacyjny na dwójkę dzieci (po 253 euro na dziecko – a więc łącznie 506 euro), dodatek na gospodarstwo domowe – 509 euro, oraz dodatek zagraniczny -  około 2 850 euro (16 proc. wynagrodzenia zasadniczego z dodatkami). Reasumując, wynagrodzenie całkowite brutto tej urzędniczki wynosi w przybliżeniu 22 tys. euro.

Ile powinieneś zarabiać? Weź udział w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń i porównaj swoje zarobki z innymi.

Sylwia Radzięta