W 2013 r. przyznano kolejne stopnie służbowe 1603 urzędnikom. Liczba ta wzrosła o ponad pół tysiąca w porównaniu do 2012 r.
Zgodnie z art. 89 ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. nr 227, poz. 1505 ze zm.) urzędnik może otrzymać kolejny stopień służbowy po uzyskaniu pozytywnej oceny okresowej, jeśli zawiera ona umotywowany wniosek bezpośredniego przełożonego. Z kolei urzędnik, który od otrzymania ostatniego stopnia służbowego uzyskał dwie następujące po sobie oceny okresowe na jednym z dwóch najwyższych poziomów przewidzianych w skali, uzyskuje automatycznie kolejny stopień służbowy.
Z raportu wynika, że na 916 wniosków złożonych przez bezpośrednich przełożonych kolejny stopień uzyskały 294 osoby (32 proc.). Podobnie jak rok wcześniej, najmniejszy odsetek pozytywnie rozpatrzonych wniosków wystąpił w ministerstwach (19 proc.). Dla porównania w grupie urzędów centralnych było to 55 proc., a w urzędach wojewódzkich – 65 proc. Pozostałe 1309 stopni służbowych przyznano urzędnikom, którzy dwa razy z rzędu mieli dobre wyniki.
– Wnioski przełożonych mogą być nieuwzględniane dlatego, że w urzędach nie ma dodatkowych pieniędzy na przyznanie kolejnych stopni, które wiążą się z automatycznym wzrostem dodatków służby cywilnej. Do tego może być tak, że bezpośredni przełożony przyznał urzędnikowi zbyt wysoką notę, a w ocenie dyrektora generalnego nie zasługuje on na kolejny stopień – uważa Marek Kuciński, dyrektor generalny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jego zdaniem trzeba zastanowić się nad obecnym mechanizmem przyznawania kolejnych stopni, bo wiążą się one ze wzrostem uposażenia, a nie z realnym awansem.
W kancelarii premiera pracowano nad nowelizacją ustawy o służbie cywilnej, która przewidywała ograniczenie częstotliwości przyznawania stopni służbowych urzędnikom. Prace zostały jednak przerwane.
Z raportu szefa służby cywilnej wynika, że na 31 grudnia 2013 r. ok. 34,2 proc. urzędników miało I stopień służbowy, ok. 37,6 proc. – II stopień, ok. 20,8 proc. – III stopień, ok. 6,1 proc. – IV stopień, a 1,4 proc. – V stopień lub wyższy. Najniższy miesięczny dodatek dla pierwszego stopnia urzędniczego wynosi ok. 900 zł i może wzrosnąć maksymalnie do 5000 zł.