- Zlecanie przez pośredniaki usług aktywizacyjnych agencjom będzie sprzyjało indywidualnemu podejściu do osób długotrwale bezrobotnych - mówi w wywiadzie dla DGP Anna Karaszewska, dyrektor generalna Ingeus, agencji zatrudnienia, świadczącej usługi dla osób długotrwale bezrobotnych.

Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która wkrótce wejdzie w życie, wprowadzi nowy model zlecania przez urzędy pracy usług aktywizacyjnych agencjom zatrudnienia. Na czym będzie ono polegać?

Zlecenie usług aktywizacji bezrobotnych jest rozwiązaniem, które z powodzeniem jest stosowane w wielu krajach Unii Europejskiej. To instrument bardzo oczekiwany w Polsce, którego autorem, jak też całej nowelizacji, jest wiceminister pracy Jacek Męcina. Działania realizowane przez podmioty prywatne nie będą konkurencyjne, ale komplementarne względem tych realizowanych przez urzędy pracy. Publiczne służby zatrudnienia będą mogły dzięki temu skupić się na tych osobach, które są blisko rynku pracy – mają motywację do pracy, konieczne kompetencje oraz aktualne kwalifikacje.