Pracownicy po pięćdziesiątce zarabiają mniej niż osoby z innych przedziałów wiekowych – wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego w 2013 roku przez Sedlak & Sedlak.

Mediana wynagrodzenia osób po pięćdziesiątym roku życia wyniosła w 2013 roku 3 940 PLN. To o około 4% mniej od mediany wynagrodzenia osób przed pięćdziesiątką, która wyniosła 4 100 PLN. Co czwarty pracownik otrzymywał wynagrodzenie poniżej 2 800 PLN. Kwota ta jest jednakowa dla pracowników przed i po pięćdziesiątce. 25% najlepiej zarabiających pracowników po 50. roku życia zarabiało powyżej 6 000 PLN, czyli o około 12% mniej od najlepiej zarabiającej grupy młodszych pracowników. Widoczna jest więc tendencja, że im wyższy jest poziom zarobków, tym większe są dysproporcje pomiędzy pensją osób przed i po ukończeniu 50. roku życia.

Wynagrodzenie całkowite brutto pracowników przed i po pięćdziesiątce w miastach o różnych wielkościach w 2013 roku (w PLN) / Media

Jak wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, we wszystkich miejscowościach do 500 tys. mieszkańców, osoby po 50 roku życia zarabiały co najmniej tyle ile ich młodsi współpracownicy. Największa różnica wystąpiła w miastach zamieszkiwanych przez 75-100 tys. mieszkańców. Tam starsza grupa zarabiała o 15% więcej niż młodsza. W największych miastach sytuacja była odwrotna – pracownicy po pięćdziesiątce zarabiali mniej. W miastach o liczbie mieszkańców 500 – 1 000 tys. starsi zarabiali o 11% mniej, a w największych (powyżej 1 000 tys.) – o 8% mniej.

W tabeli 2. przedstawiono zestawienie wynagrodzeń osób przed i po pięćdziesiątce we wszystkich województwach. Największe różnice (powyżej 10%) wystąpiły w województwach: dolnośląskim, świętokrzyskim, lubelskim, warmińsko-mazurskim. W dolnośląskim osoby po pięćdziesiątce zarabiały o 16% mniej od młodszych współpracowników.

W świętokrzyskim, lubelskim i warmińsko-mazurskim zarabiały więcej o odpowiednio: 15%, 13% i 11%.

W województwach: wielkopolskim, śląskim, zachodniopomorskim, lubuskim i opolskim różnice w zarobkach osób przed i po pięćdziesiątce były najmniejsze (nie przekraczały 3%).

Barbara Kotowicz

Ile powinieneś zarabiać? Weź udział w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń i porównaj swoje zarobki z innymi.