Podanie o udzielenie pożyczki należy złożyć w Mazowieckim Regionalnym Funduszu Pożyczkowym (MRFP) w Warszawie albo w Fundacji Agencji Rozwoju Regionalnego (FARR) w Starachowicach. Podmioty te pełnią rolę regionalnych pośredników finansowych w realizacji programu. Ich zdaniem liczba pytań dotyczących warunków udzielania wsparcia świadczy o dużej popularności projektu.

– Obserwujemy duże zainteresowanie preferencyjną pożyczką. Po pierwszym dniu od uruchomienia programu wpłynął już pierwszy wniosek. Wydaje się, że program jest trafiony i ma duże szanse powodzenia – mówi Katarzyna Styczeń, doradca pożyczkowy FARR w Starachowicach.

Podkreśla ona, że pierwsze dni realizacji programu poświęcane są głównie na analizę wymaganej dokumentacji i podjęcie ostatecznej decyzji przez wnioskodawców.

– Wstępnie efekty mogą więc być widoczne dopiero po pierwszym miesiącu jego funkcjonowania – wskazuje.

W tym samym czasie do warszawskiego pośrednika wpłynęło kilka wniosków. Ze względu na ich niekompletność zostały skierowane do uzupełnienia.

– By pomóc osobom składającym wnioski, uruchomiliśmy stronę internetową www.wsparciewstarcie.info, na której udostępniamy pomocne informacje i wzory dokumentów niezbędnych do złożenia aplikacji – informuje Iwona Wijas z działu marketingu i promocji MRFP.

9 grudnia program pożyczkowy ma ruszyć także w Małopolsce, gdzie będzie obsługiwany przez Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej w Krakowie.

Aby uzyskać pożyczkę, studenci i absolwenci nie muszą być zarejestrowani jako bezrobotni, ale nie mogą też posiadać umowy o pracę.

– Zgłaszają się do nas również studenci posiadający umowę o pracę. Ze względu na to nie mogą oni jednak skorzystać z oferty – przyznaje Katarzyna Styczeń.

Przeszkodą dla pozyskania funduszy nie będzie natomiast praca na podstawie umowy cywilnoprawnej.