Ponad 20 mln zł wynosi budżet programu niskooprocentowanych pożyczek na działalność gospodarczą studentów i absolwentów wyższych uczelni. Jednorazowa pożyczka może wynieść maksymalnie 60 tys. zł. Osoby tworzące miejsca pracy mogą liczyć na wyższe wsparcie. Pilotażowy program ruszy na razie tylko w trzech województwach. Kolejne dołączą w przyszłym roku.

Małopolska, Mazowsze i województwo świętokrzyskie otrzymają pieniądze na wsparcie bezrobotnych absolwentów uczelni, którzy zdecydują się na założenie firmy.

– Osobami uprawnionymi do uzyskania takiej pożyczki są studenci ostatniego roku każdego rodzaju studiów oraz absolwenci wyższych uczelni. Mogą składać wnioski w odstępie nie dłuższym niż 48 miesięcy od dnia uzyskania dyplomu. To jest program pilotażowy, realizowany w tej chwili w trzech województwach: mazowieckim, świętokrzyskim i małopolskim. Pula pieniędzy, którymi dysponujemy jako Mazowsze na cały projekt to jest 8,8 mln zł – mówi agencji informacyjnej Newseria Biznes Tomasz Sypuła, prezes Mazowieckiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego.

Pod koniec października MRFP podpisał umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, na mocy której fundusz stał się pośrednikiem finansowym w projekcie. Pożyczki dla studentów i absolwentów będą udzielane na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Mogą o nią ubiegać się jedynie osoby bezrobotne, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie prowadziły działalności gospodarczej. Nie muszą jednak być zarejestrowane w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne.

– Jednorazowa pożyczka może wynosić maksymalnie 60 tysięcy złotych, pożyczka jest udzielana na siedem lat i jest możliwość uzyskania rocznej karencji, kiedy płacone są tylko odsetki – podkreśla Sypuła.

Roczne odsetki będą wynosić ok. 0,67 proc. Do tego osoby, które zdecydują się w trakcie trzech miesięcy od uzyskania pożyczki rozszerzyć działalność i dać pracę innej osobie bezrobotnej, mogą liczyć na dodatkowe wsparcie w wysokości 20 tys. zł. Po roku ta część pożyczki zostanie umorzona.

Program pilotażowy będzie dostępny jedynie w trzech województwach, ale znaczenie ma jedynie miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Oznacza to, że o pożyczkę mogą ubiegać się osoby zameldowane w całym kraju i niezależnie od miejsca uzyskania dyplomu. Działalność gospodarcza musi jednak być prowadzona w województwie mazowieckim, małopolskim lub świętokrzyskim. W przyszłym roku planowany jest jednak drugi etap programu, w którym wezmą udział kolejne regiony kraju.

MRFP jest już gotowe do przyjmowania pierwszych wniosków o pożyczkę. Ubiegający się o nią muszą przedstawić wniosek, plan przedsięwzięcia oraz kosztorys, obejmujący m.in. koszty związane z zakupem usług, wynajmem lokalu czy nabyciem odpowiednich towarów.

– W przypadku każdej pożyczki będzie decydowała ocena wniosku, czyli ocena przedsięwzięcia, które będzie przedstawione we wniosku. To będzie podlegało pewnej weryfikacji, natomiast pożyczki będą udzielane do momentu wyczerpania środków, na zasadzie, kto będzie pierwszy i spełni warunki, dostanie pożyczkę do wyczerpania pewnej puli – zapowiada Sypuła.

Młodzi przedsiębiorcy będą też musieli rozliczyć się z otrzymanych środków. W przypadku złego ich wykorzystania lub opóźnienia w spłacie grożą im karne, ponad 7-proc. odsetki. Zarówno Ministerstwo Finansów, BGK, jak i Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy będą prowadzić kontrolę, ale Sypuła nie przesądza o ich częstotliwości. Zapowiada, że nie będą one uciążliwe dla pożyczkobiorców.