Pierwszy kontakt z pracodawcą, jakim jest CV, dla części spośród poszukujących pracy osób jest najtrudniejszym etapem rekrutacji. Kandydaci coraz lepiej sobie radzą z przygotowanie skutecznego CV – mówi Magdalena Krysta, kierownik jednego z biur agencji zatrudnienia Manpower.

Pracownicy działów HR wielu firm narzekają na sztampowe, niewiele mówiące o kandydacie do pracy ich CV. A to przecież pierwszy i niezwykle ważny krok w poszukiwaniu pracy. Co istotnego dla pracodawcy powinno się znaleźć w CV?

Obecnie pracodawcy oczekują informacji o doświadczeniu. Ten właśnie element wysunął się na pierwsze miejsce. Uświadamiając sobie te oczekiwania coraz więcej absolwentów oraz kandydatów będących dopiero w trakcie zdobywania wykształcenia, eksponuje w swoich CV informacje o odbyciu praktyk oraz staży. Zdecydowanie więcej osób zdradza też bardziej świadome podejście do swoich planów zawodowych, opisując w aplikacji cel zawodowy oraz przedstawiając spójną ścieżkę kariery. Godne uwagi jest także zamieszczanie przez kandydatów tzw. success stories, czyli przedstawianie w krótki, konkretny sposób swoich największych sukcesów, sygnalizujących potencjalnemu pracodawcy efektywność wykonywanej pracy.

Jak nowe technologie zmieniły reguły rządzące kontaktami miedzy potencjalnymi pracodawcami, a osobami poszukującymi pracy?

Dostęp do Internetu nie tylko pomógł w zdobywaniu wiedzy na temat właściwego poszukiwania pracy, ale również udostępnił nowe formy pozwalające na kontakt z pracodawcą oraz promocję przed nim swoich umiejętności. Rośnie zatem popularność zamieszczania w CV linków prowadzących do profili kandydatów na serwisach zawodowych, a także indywidualnie przygotowanych stronach z portfolio kandydata.

Zdając sobie sprawę z wagi konkretnych kompetencji, w przygotowywanych CV kandydaci większy nacisk kładą na rozbudowanie części poświęconej opisowi posiadanych umiejętności. Chętniej podają również kontakt do osób, które mogą udzielić im referencji.

Pracodawcy narzekają na niedostateczne przystosowanie edukacji do potrzeb rynku pracy. Czy coś się zmienia w tym zakresie?

Wzrasta popularność doradców zawodowych oraz warsztatów z zarządzania karierą, organizowanych wspólnie przez szkoły i uczelnie oraz agencje zatrudnienia. Wciąż jeszcze pośród osób poszukujących pracy mamy do czynienia z dużą grupą, która popełnia podstawowe błędy i potrzebuje doradztwa w zakresie przygotowywania dokumentów aplikacyjnych. Jednak w miarę upływu czasu oraz uruchamiania kolejnych projektów wspierających kandydatów, odsetek ten będzie stopniowo malał.
W atmosferze dużej konkurencyjności, która panuje na rynku, pracodawcy coraz bardziej uświadamiają sobie wpływ pracowników na kondycję przedsiębiorstw. Poszukują osób, które wesprą ich działania poprzez konkretne doświadczenie i umiejętności, adekwatne do potrzeb firmy. I w tej dziedzinie jest potrzebna większa współpraca instytucji edukacyjnych z pracodawcami