Wójcik uważa, że podczas dalszych prac nad projektem możliwa jest zmiana, która zagwarantuje, że pieniądze zaoszczędzone na wypłacie zasiłków chorobowych przeznaczone zostaną na nagrody dla tych funkcjonariuszy, którzy muszą zastąpić na służbie chorych kolegów.

W ocenie przewodniczącego komisji spraw wewnętrznych pewne zbliżenie praw służb mundurowych i zwykłych pracowników jest konieczne, bo obecne przepisy stawiają ich w pozycji uprzywilejowanej. - Obecnie nie ma prawa umożliwiającego kontrolę zwolnień lekarskich tych formacji. Tymczasem w niektórych służbach funkcjonariusze są dwa razy dłużej na zwolnieniach lekarskich niż zwykli pracownicy - powiedział Wójcik.

Do południa przed Sejmem protestowali przedstawiciele służb mundurowych. W tym samym czasie w gmachu przy ulicy Wiejskiej trwało wysłuchanie publiczne dotyczące rządowej propozycji. Będzie ono kontynuowane po godzinie 17-tej.