W 2012 roku przeciętne płace na wschodzie Polski kształtowały się na poziomie 3 000 PLN brutto, podczas gdy w rejonie zachodnim wynosiły one 3 850 PLN – wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak.

– Na potrzeby materiału dokonano podziału Polski na dwa obszary: wschodni i zachodni. Do pierwszego z obszarów – wschodniego – zaliczono województwa: podlaskie, lubelskie, podkarpackie i świętokrzyskie. Drugi obszar – zachodni – stanowią województwa: zachodniopomorskie, lubuskie, dolnośląskie, wielkopolskie oraz opolskie – komentuje Sylwia Rębisz z Sedlak & Sedlak.

Mediana wynagrodzeń całkowitych brutto w województwach z regionów zachodniego i wschodniego w 2012 roku (PLN) / Inne

Jak kształtowały się zarobki na przeciwległych krańcach Polski? Mediana miesięcznych wynagrodzeń całkowitych brutto w regionie zachodnim w 2012 roku wynosiła 3 850 PLN. Jedna czwarta pracowników z województw zlokalizowanych na zachodzie kraju zarabiała więcej niż 6 004 PLN, zaś płace 10% przekraczały 10 000 PLN.

Wynagrodzenia osób zamieszkujących wschodni obszar Polski były o 22% niższe od zarobków osób zatrudnionych na zachodzie. Płace 25% pracowników przekraczały 4 600 PLN, a 10% były wyższe niż 7 500 PLN.

Wynagrodzenia całkowite brutto w regionach: wschodnim i zachodnim w 2012 roku (PLN) / Inne

W regionie zachodnim najwyższe wynagrodzenia otrzymywali pracownicy w województwie dolnośląskim. Mediana ich płac wynosiła w 2012 roku 4 200 PLN. O 8% mniej zarabiali mieszkańcy województwa wielkopolskiego (3 850 PLN). Najniższe wynagrodzenia na zachodzie kraju otrzymywali pracownicy w województwie lubuskim. Ich przeciętne wynagrodzenie wynosiło 3 350 PLN, to o 30% mniej niż w województwie dolnośląskim. Różnice w wysokości wynagrodzeń w poszczególnych województwach w regionie wschodnim były niewielkie. Najwięcej zarabiali mieszkańcy województwa świętokrzyskiego. Mediana ich płac w 2012 roku wynosiła 3 060 PLN. To o 2% więcej niż w województwie lubelskim, w którym zarobki były najniższe.

Sylwia Rębisz, Sedlak & Sedlak

Ile powinieneś zarabiać? Weź udział w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń i porównaj swoje zarobki z innymi.