Osoby, które w tym roku wstąpią do służby wojskowej, nie mają już prawa do emerytury po 15 latach. Resort obrony narodowej stosuje więc inne przywileje, które mają zachęcić do wstępowania do armii.
Ich wprowadzenie przewiduje projekt nowelizacji ustawy z 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 90, poz. 593 z późn. zm.). Dzisiaj zajmie się nim rząd.

Magister dla oficera