Związkowcy Służby Więziennej złożą pozew zbiorowy przeciwko szefowi resortu sprawiedliwości. Przez zamrożenie waloryzacji zarobków w ciągu trzech lat stracili od 5 do 10 tys. złotych.
– Do końca października chcemy złożyć do sądu pozew zbiorowy przeciwko Ministerstwu Sprawiedliwości, któremu podlega nasza formacja. Uczestnikami tego sporu będzie 233 związkowców tylko z okręgu warszawskiego – ujawnia Zbigniew Głodowski, przewodniczący Zarządu Okręgowego w Warszawie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.
Związkowcy szacują, że takich osób już wkrótce może być nawet 9 tys.