Takie prawo ma każdy z co najmniej dwutygodniowym okresem wypowiedzenia, zatrudniony na czas określony, na czas wykonania określonej pracy oraz kontrakt bezterminowy
Korzystanie z uprawnienia jest możliwe zarówno w sytuacji wypowiedzenia kończącego zatrudnienie, jak i zmieniającego. Stosuje się do niego odpowiednio przepisy o wypowiedzeniu mającym na celu rozwiązanie umowy o pracę (art. 42 par. 1 kodeksu pracy). Jeżeli podwładny przed upływem połowy okresu wypowiedzenia odrzucił proponowane mu warunki pracy, będzie mógł wykorzystać dni przeznaczone na poszukiwanie zatrudnienia. Prawa takiego nabędzie też podwładny, któremu z powodu likwidacji lub upadłości pracodawcy skrócono okres wypowiedzenia (art. 361 k.p.) lub który planuje przejść na emeryturę bez poszukiwania dodatkowego zajęcia. Z opisywanego uprawnienia nie może skorzystać pracownik, który wypowiada umowę pracodawcy, rozwiązuje umowę za porozumieniem stron lub z którym rozwiązuje się kontrakt w trybie natychmiastowym (art. 52 par. 1 pkt 1 k.p.).
Wolnych dni nie wykorzysta także pracownik tymczasowy, zatrudniony na zastępstwo (art. 331 k.p.), a także taki, który świadczy umowę cywilnoprawną (np. umowa-zlecenie). Z uwagi na trzydniowy lub tygodniowy okres wypowiedzenia umowy zawartej na okres próbny zwalniany w takich warunkach również nie nabędzie prawa do skorzystania z dni wolnych na poszukiwanie pracy (art. 34 k.p.).