Czy FGŚP płaci za wszystkie długi pracodawcy

Pracownica firmy, która zbankrutowała, nie otrzymała należnej odprawy emerytalnej. Wystąpiła do funduszu o wypłatę świadczenia niezrealizowanego przez byłego pracodawcę. Ten jednak odmówił. Czy można dochodzić wszystkich zaległości niewypłaconych przez firmę?

Czy fundusz wypłaca limitowane kwoty

Pracownica zatrudniona była w spółce, która upadła. Kwota, którą otrzymała z FGŚP, nie odpowiadała spodziewanym sumom, jakie sobie wyliczyła. Czy są jakieś ograniczenia co do wysokości świadczeń?

Czy każda zwłoka wypłaty uzasadnia roszczenie

Czytelniczka od jakiegoś czasu nieregularnie otrzymuje wynagrodzenie. Niektóre składniki pensji i dodatki są wypłacane z kilkumiesięcznym opóźnieniem. Jej zdaniem świadczy to o niewypłacalności firmy. Czy może już złożyć wniosek do FGŚP o wypłatę należnych jej pieniędzy, które pracodawca jest jej winien?

Czy pracownik sam może złożyć wniosek do FGŚP

Ojciec czytelnika zmarł. Przed śmiercią był zatrudniony w firmie, co do której toczyło się postępowanie upadłościowe. Syndyk nie uwzględnił go w wykazie uprawnionych do świadczeń z FGŚP. Czy rodzina może wystąpić do funduszu o pieniądze, których pracodawca nie wypłacił zmarłemu pracownikowi?

Czy fundusz wypłaci środki niedziałającej firmie

Przedsiębiorca, u którego pracuje czytelnik, jest podejrzany o przestępstwa gospodarcze i ukrywa się. W związku z tym nie może prowadzić działalności. Załoga nie dostała ostatniej pensji i nie wie, czy otrzyma kolejne. Zakład praktycznie nie działa i nie przynosi zysków. Czy pracownicy mogą odzyskać pieniądze, zanim zostanie ogłoszona upadłość przedsiębiorcy?

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych odzyskać wynagrodzenie

W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE powyższe pytania