W samorządach i administracji rządowej można znaleźć pracę po liceum lub technikum, a w gminie wystarczy niekiedy ukończenie podstawówki. Ale osoby, które chcą awansować, powinny mieć dyplom wyższej uczelni.

Czy po szkole średniej można doradzać

Wójt gminy postanowił zatrudnić do pomocy asystenta. Kandydat na to stanowisko studiuje na trzecim roku na wydziale prawa, dlatego też wciąż legitymuje się wykształceniem średnim. Czy asystentem kierownika urzędu może zostać osoba bez wyższego wykształcenia?

Czy bez studiów można zarządzać kadrami

W urzędzie miasta od 10 lat na stanowisku sekretarza zatrudniona jest osoba z wykształceniem średnim. Powołując się na ten przypadek prezydent innego magistratu zdecydował się zatrudnić u siebie osobę bez wyższego wykształcenia. Czy sekretarzem wciąż można zostać po technikum?

Czy sekretarką w gminie można zostać po liceum

Starosta na stronie internetowej urzędu zamieścił ogłoszenie o naborze na stanowisko sekretarki. Zgłosiło się bardzo wiele chętnych. Wśród nich była osoba, która studiuje zaocznie zarządzanie i marketing. W trakcie naboru okazało się, że świetnie włada językiem angielskim i bardzo dobrze posługuje się komputerem. Czy urząd może ją zatrudnić, mimo że inni kandydaci mają wyższe wykształcenie?

Czy o zatrudnieniu cudzoziemca decyduje wykształcenie

Dyrektor generalny w jednym z urzędów administracji rządowej ogłosił konkurs na stanowisko podreferendarza. Zaznaczył też, że o takie stanowisko mogą się również ubiegać cudzoziemcy. Minimalne wymagania, jakie były stawiane, to ukończenie szkoły średniej. Czy obcokrajowcy, niezależnie od wykształcenia, mogą się ubiegać o pracę w administracji publicznej?

Czy po podstawówce można pracować w samorządzie

Gmina prowadzi schronisko i poszukuje osoby do opieki nad zwierzętami. Wśród chętnych znalazł się m.in. uczeń technikum weterynaryjnego. Do ukończenia szkoły pozostał mu tylko rok nauki. Czy mimo braku wykształcenia średniego może się ubiegać o takie stanowisko?

Czy wójt może decydować o doborze zastępcy

Wójt nie radzi sobie ze wszystkimi obowiązkami. Zdecydował się zatrudnić kolegę jako swojego zastępcę. W ocenie kierownika urzędu skoro ma on ukończoną szkołę średnią, to również zastępująca go osoba może mieć równorzędne kwalifikacje. Czy osoba po szkole średniej może zastępować kierownika urzędu?
To jest tylko część artykułu. W pełnej części poznasz odpowiedzi na wszystkie powyższe pytania. Zobacz artykuł w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jakie stanowisko w urzędzie może zająć osoba z wykształceniem średnim.