Od wielu lat trwają dyskusje, jak usprawnić pracę urzędów, a jednocześnie zmniejszyć liczbę urzędników albo chociaż zahamować wzrost ich liczby. Okazuje się, że recepta jest prosta i znana, bo zaczerpnięta z zarządzania przedsiębiorstwami. Chodzi o efektywność.
Grzegorz Osiecki kierownik działu życie gospodarcze kraj
W tym przypadku jest ona kluczem – czy raczej wytrychem do – prostego załatwiania różnych spraw. Jak wykazali naukowcy, by zmienić pracę urzędów, nie trzeba zatrudniać dodatkowych osób, wystarczy zmniejszyć ilość pracy dotychczasowym.