Część wiceministrów ma zostać włączona do służy cywilnej. Premier zyska możliwość określania, które wydziały lub departamenty będą wyłączone z korpusu
W tym tygodniu do Sejmu ma trafić rządowy projekt nowelizacji ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw. Obecnie w kancelarii premiera sporządzana jest jego ostateczna wersja, zgodna z rozstrzygnięciami Rady Ministrów. Projekt zawiera rozwiązania, które premier Matusz Morawiecki chciał wprowadzić już w 2018 r., przy okazji skandalu związanego z wysokimi nagrodami dla ministrów i ich zastępców. Głównym jego założeniem było wtedy włączenie podsekretarzy stanu do korpusu służby cywilnej.
Z uzasadnienia do projektu wynika, że proponowane rozwiązania mają na celu skuteczniejszą walkę z COVID-19, w tym celu ma być utworzona nowa instytucja – centrum administracyjne rządu. Do jej głównych zadań należeć będzie m.in. polityka kadrowa władzy i szukanie oszczędności. Przy tej okazji już od 1 stycznia 2021 r. część wiceministrów ma trafić do korpusu służy cywilnej – obok dyrektorów departamentów i dyrektorów generalnych.