Na portalach rekrutacyjnych opublikowano najwięcej ofert od początku pandemii we wrześniu, wynika z raportu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) "Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań. Październik 2020". W III kw. 2020 r. pracownicy najczęściej poszukiwali pracy w takich branżach, jak telekomunikacja, IT, branża finansowa i ubezpieczeniowa, a także w hotelarstwie i gastronomii. Mimo to 30% pracowników obawia się utraty pracy, a 1/5 planuje wyjazd z kraju.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce od czterech miesięcy utrzymuje się na poziomie 6,1%. Pod koniec września 2020 r. w urzędach pracy było zarejestrowanych 1,025 mln bezrobotnych. W porównaniu z sierpniem 2020 r. ich liczba spadła o 3,3 tys., czyli o 0,3%. Natomiast rok do roku była wyższa o 173,5 tys., czyli o 20,4%, podano.

"W III kw. 2020 r. tylko 9% osób aktywnie poszukiwało pracy. Najczęściej byli to kierowcy, niewykwalifikowani robotnicy, pracownicy biurowi i administracyjny, a także zatrudnieni w telekomunikacji i IT, branży finansowej i ubezpieczeniowej oraz w hotelarstwie i gastronomii. Chociaż obawy o utratę pracy zmniejszyły się w stosunku do poprzedniego kwartału, to i tak 30% pracowników patrzy z niepewnością na najbliższe miesiące" - powiedział ekspert z Departamentu Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach PARP Daniel Nowak, cytowany w komunikacie.

Według najnowszych danych Eurostatu, wskaźnik bezrobocia dla krajów członkowskich Unii Europejskiej w sierpniu 2020 r. wyniósł 7,4%, co oznacza wzrost o 0,1 pkt proc. wobec poprzedniego miesiąca oraz o 1,2 pkt proc. r/r. W tym samym czasie w Polsce wskaźnik ten wyniósł 3,1% i był niższy o 0,1 pkt proc. w porównaniu z lipcem, a w ujęciu rocznym - o 0,2 pkt proc., przypomniano w materiale.

W sierpniowym rankingu Eurostatu najwyższe wskaźniki bezrobocia odnotowano w Hiszpanii (16,2%), we Włoszech (9,7%) i na Litwie (9,6%). W najlepszej kondycji jest rynek pracy w Czechach (2,7%), na Malcie (4,1%) i w Niemczech (4,4%), wskazano także.

"Z analizy PARP wynika, że w porównaniu z innymi krajami w Europie sytuacja na rynku pracy w Polsce jest stosunkowo stabilna. Może to być efekt pomocy udzielonej w ramach tarcz antykryzysowych. Kluczowe będą jednak dane na temat bezrobocia za najbliższe miesiące. Wtedy dowiemy się, czy kolejne obostrzenia znacząco wpłynęły na rynek pracy" - podkreśliła rzeczniczka prasowa PARP Anna Bracik.

Z danych przytoczonych w raporcie PARP wynika, że 22% pracowników rozważa wyjazd za granicę w ciągu najbliższego roku. Wśród nich 4% chce wyjechać na stałe. Są to głównie kierowcy, przedstawiciele kadry zarządzającej, robotnicy niewykwalifikowani i inżynierowie. Z kolei 2% planuje pobyt na czas określony. W tej grupie znaleźli się: sprzedawcy, kasjerzy, robotnicy niewykwalifikowani, mistrzowie, brygadziści, a także pracownicy z branży hotelarskiej i gastronomii, opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i handlu. Wśród powodów do wyjazdu najczęściej wymieniane są lepsza płaca i lepsze warunki zatrudnienia (82%), zmiana stylu życia (33%) i możliwość nauki języka obcego (32%). Polacy najchętniej wyjechaliby do Niemiec (37%), Holandii (19%) i Wielkiej Brytanii (17%).

Raport przygotowany przez PARP przedstawia syntetyczne wyniki aktualnych badań i analiz dotyczących polskiego i międzynarodowego rynku pracy. Dotyczy okresu od 20 września do 19 października 2020 r.