W 2019 r. wskaźnik efektywności zatrudnieniowej wzrósł do poziomu 85,5 proc. W tym roku z uwagi na epidemię koronawirusa do tego wyniku trudno będzie się zbliżyć.
W ubiegłym roku powiatowe urzędy pracy (PUP) osiągnęły lepsze efekty w aktywizowaniu bezrobotnych w porównaniu z 2018 r. Świadczą o tym dane Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) dotyczące średniej wartości wskaźników efektywności: zatrudnieniowej i kosztowej. Pośredniakom w ich poprawianiu – zresztą kolejny rok – sprzyjała bardzo dobra sytuacja na rynku pracy. Wszystko wskazuje jednak na to, że w 2020 r. tendencja wzrostowa zostanie zastopowana. Epidemia koronawirusa spowodowała bowiem, że aktywizacja bezrobotnych praktycznie zamarła i dopiero teraz powoli się odradza.

Najlepsi z nagrodami