Tarcza 4.0 doprecyzowuje zasady wykonywania obowiązków poza firmą. Ale pomija m.in. kwestie bhp i ekwiwalentu dla zatrudnionych. Nie ułatwi to uregulowania na stałe tej formy świadczenia zadań.
Czy zatrudnionemu trzeba zapłacić za prąd, który zużywa w domu podczas pracy na służbowym laptopie? Jeśli przy takim wykonywaniu obowiązków dojdzie do wypadku, to czy firma musi liczyć się z roszczeniami (choćby uzupełniającymi świadczenia z ZUS)?
Czy firma może pytać podwładnego o jego prywatne warunki lokalowe i co ma zrobić, gdy stwierdzi on, że nie może pracować z domu?