Pracodawcy coraz częściej zapewniają zatrudnionym komercyjne badania na koronawirusa. Bez zgody inspekcji sanitarnej nie mogą jednak ich do tego zobowiązywać ani poznawać wyników. Nawet jeśli zgodzi się na to pracownik.
Pracodawca może zlecać zatrudnionemu badanie na koranawirusa i zapoznawać się z jego wynikami, jeśli taką decyzję w jego przypadku wyda główny inspektor sanitarny (GIS). Tak wynika z wyjaśnień Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) przekazanych w odpowiedzi na pytania DGP. Sama zgoda pracownika na przetestowanie nie jest wystarczającą podstawą. Barierą są w tym przypadku nie tylko przepisy o ochronie danych osobowych, lecz także kodeks pracy. Bez decyzji GIS firma może finansować badania zatrudnionym, którzy chcą się im poddać, ale nie ma prawa zapoznać się z ich wynikami. Jej korzyści są wówczas ograniczone.
– Laboratorium – mówimy wyłącznie o testach i laboratoriach z listy Ministerstwa Zdrowia – ma obowiązek przekazywania państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu informacje o wykonanych testach i wynikach – wskazuje Jan Bondar, rzecznik prasowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego.