Średnio 460 zł podwyżki otrzymają funkcjonariusze Służby Więziennej; podwyżki będą wypłacane z wyrównaniem od 1 stycznia 2020 r. Rozporządzenie w tej sprawie opublikowano w Dzienniku Ustaw.

Rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej to wynik porozumienia pomiędzy NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa i Ministerstwem Sprawiedliwości. Nową wielokrotność kwoty bazowej podniesiono z poziomu 3,71 do 3,81.

Reklama

Zgodnie z porozumieniem, funkcjonariusze otrzymają od 1 stycznia 2020 r. podwyżkę uposażenia. Ma ona wynieść średnio miesięcznie 460 zł na etat. Podwyżki będą wypłacane z wyrównaniem od 1 stycznia 2020 r.

Jak wyjaśniali autorzy rozporządzenia, ustalenie nowej wielokrotności kwoty bazowej, określającej wysokość przeciętnego uposażenia funkcjonariuszy Służby Więziennej, ma na celu podwyższenie poziomu uposażeń funkcjonariuszy w celu stworzenia korzystniejszych warunków motywujących do zwiększenia zaangażowania i skuteczności działania.

Środki finansowe na wzrost uposażeń zostały zaplanowane w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020.