Pomoc dla osób na umowach cywilnoprawnych, jednoznaczne wyjaśnienia dla pracodawców, ochrona pracowników sektorów strategicznych – to przykładowe wyzwania w sferze zatrudnienia, jakim musi sprostać władza publiczna w związku ze stanem epidemicznym
Na razie rząd skupia się na działaniach związanych ze zdrowiem i bezpieczeństwem obywateli, ale jasne jest, że musi też wprowadzić rozwiązania, które zabezpieczą byt, pracę i warunki socjalne obywateli w związku z ograniczeniami wynikającymi z zagrożenia epidemicznego. Ogromnym problemem będzie brak środków do utrzymania w przypadku samozatrudnionych (1,3 mln osób według danych GUS na koniec 2018 r.) oraz pracujących wyłącznie na umowach cywilnoprawnych (zleceniu i dziele; 1,3 mln osób). W przeciwieństwie do pracowników nie mają oni m.in. prawa do wynagrodzenia przestojowego w razie zamknięcia/zawieszenia działalności przez pracodawcę ani zasiłku za czas kwarantanny lub choroby (jeśli nie odprowadzali dobrowolnie składki chorobowej).
Dziś rząd ma przedstawić pakiet rozwiązań dla firm. Nie wiadomo jeszcze, jaki będzie ich zakres, w szczególności czy obejmie także zleceniobiorców, którzy często nie prowadzą działalności gospodarczej.