2379,66 zł brutto – to najczęściej wypłacane w Polsce wynagrodzenie. Wynika tak z badania, jakie GUS przeprowadza co dwa lata. Co ważne, w tej analizie uwzględnia sektor publiczny oraz wszystkie rodzaje firm, w jakich są zatrudnieni Polacy. To czyni z tego badania najbardziej miarodajne źródło wiedzy o strukturze wynagrodzeń Polaków.

Opublikowane dziś badanie dotyczy wynagrodzeń, jakie Polacy otrzymywali w październiku 2018 roku. Warto więc przypomnieć, że w tamtym czasie średnie wynagrodzenie podawane przez GUS 4921,39 zł brutto.

Dominantę wynagrodzeń otrzymywało w 2018 roku 13,2 proc. pracowników. Większość z nich stanowili mężczyźni zatrudnieni w sektorze prywatnym.

Co jeszcze można wyczytać z danych GUS? Co dziesiąty pracownik w Polsce zarabiał w 2018 roku do 2224,17 zł brutto miesięcznie, a do wysokości średniego wynagrodzenia zarabiało 66 proc. pracowników, co stanowi 67 proc. ogółu pracujących mężczyzn i 72,5 proc. pracujących kobiet. Połowa pracowników nie zarabia powyżej 4094,98 zł brutto.

Z badania Urzędu wynika, że wynagrodzenie rośnie wraz z wiekiem, stażem pracy i poziomem wykształcenia. Powyżej średniej zarabia zaledwie 11 proc. najmłodszych pracowników i 8,1 proc. pracowników z wykształceniem gimnazjalnym.

Średnią podawaną przez GUS co miesiąc windują oczywiście najlepiej zarabiający. Podwójną wysokość średniej zarabia w Polsce co 16. pracownik. Są to najczęściej mężczyźni (65 proc.) pracujący w sektorze prywatnym (76 proc.). W sumie stanowią oni 6,7 proc. całego sektora prywatnego. Na taką pensję mogą liczyć przede wszystkim, zgodnie z klasyfikacją GUS, Kierownicy do spraw technologii informatycznych i telekomunikacyjnych, Dyrektorzy generalni i wykonawczy, Specjaliści z dziedziny prawa oraz Przedstawiciele władz publicznych i wyżsi urzędnicy