Od przyszłego roku Wielka Brytania stawia na pracownika wykwalifikowanego, co oznacza, że zamyka swoje granice dla taniej siły roboczej. Przedstawiając nowy, punktowy system migracyjny, brytyjski rząd z dumą powiedział, że po długich dziesięcioleciach członkostwa w Unii Europejskiej w końcu może przejąć kontrolę nad swoim rynkiem pracy.

Nowe przepisy nie tylko zrównają status obywateli Unii Europejskiej i pozostałych państw, ale również w dużym stopniu ograniczą możliwość podejmowania pracy przez osoby o niskich kwalifikacjach.

Brytyjscy przedsiębiorcy obawiają się, że takie działanie rządu może mieć fatalne konsekwencje dla krajowej gospodarki. Władze w Londynie uważają jednak inaczej:

Reklama

"Zbyt długo system imigracyjny, wypaczony przez europejską swobodę przepływu osób, nie spełniał potrzeb Brytyjczyków. (...) Ograniczymy ogólny poziom migracji i nadamy priorytet tym, którzy mają najwyższe umiejętności i największe talenty: naukowcom, inżynierom, pracownikom naukowym i innym wysoko wykwalifikowanym pracownikom" - napisano w oświadczeniu rządu.

Zgodnie z nowym systemem, aby uzyskać prawo do pracy w Wielkiej Brytanii konieczne będzie zdobycie co najmniej 70 punktów. Z tej liczby 50 punktów przypada na kryteria obowiązkowe, tj.:

Reklama

• potencjalny pracownik musi udostępnić dokument, który potwierdza, że otrzymał ofertę pracy od pracodawcy (20 pkt.)

• oferta pracy jest na wymaganym poziomie umiejętności (20 pkt.)

• pracownik zna język angielski (10 pkt).

Kolejnym warunkiem do uzyskania dodatkowych punktów będzie wynagrodzenie pracownika. Jeżeli zarobki imigranta będą wynosić:

• pomiędzy 23 040 a 25 599 funtów rocznie – dostaje on 10 pkt.

• powyżej 25 600 funtów – 20 pkt.

Z kolei jeżeli pracownik jest zatrudniony w sektorze, w którym występuje deficyt, przysługuje mu kolejne 20 pkt. Jeżeli pracownik ma doktorat w dziedzinie związanej z pracą daje to mu dodatkowe 10 punktów, a jeśli ma doktorat w naukach ścisłych, technologii, inżynierii bądź matematyce – 20 pkt.

Czy migranci będą mieli prawo dostępu do świadczeń socjalnych? Tak, ale dopiero gdy zostanie im przyznane prawo do pobytu na czas nieokreślony. Obecnie obywatele Unii Europejskiej mogą ubiegać się o świadczenia, jeżeli są "aktywni zawodowo". Powyższe zasady będą obowiązywać ubiegających się o pracę od 1 stycznia 2021.