Od stycznia 2021 roku Wielka Brytania wprowadza nowy system punkowy dla pracowników z Unii Europejskiej. Sprawdź, co się zmieni.

Od przyszłego roku Wielka Brytania stawia na pracownika wykwalifikowanego, co oznacza, że zamyka swoje granice dla taniej siły roboczej. Przedstawiając nowy, punktowy system migracyjny, brytyjski rząd z dumą powiedział, że po długich dziesięcioleciach członkostwa w Unii Europejskiej w końcu może przejąć kontrolę nad swoim rynkiem pracy.

Nowe przepisy nie tylko zrównają status obywateli Unii Europejskiej i pozostałych państw, ale również w dużym stopniu ograniczą możliwość podejmowania pracy przez osoby o niskich kwalifikacjach.

Brytyjscy przedsiębiorcy obawiają się, że takie działanie rządu może mieć fatalne konsekwencje dla krajowej gospodarki. Władze w Londynie uważają jednak inaczej:

"Zbyt długo system imigracyjny, wypaczony przez europejską swobodę przepływu osób, nie spełniał potrzeb Brytyjczyków. (...) Ograniczymy ogólny poziom migracji i nadamy priorytet tym, którzy mają najwyższe umiejętności i największe talenty: naukowcom, inżynierom, pracownikom naukowym i innym wysoko wykwalifikowanym pracownikom" - napisano w oświadczeniu rządu.

Zgodnie z nowym systemem, aby uzyskać prawo do pracy w Wielkiej Brytanii konieczne będzie zdobycie co najmniej 70 punktów. Z tej liczby 50 punktów przypada na kryteria obowiązkowe, tj.:

• potencjalny pracownik musi udostępnić dokument, który potwierdza, że otrzymał ofertę pracy od pracodawcy (20 pkt.)

• oferta pracy jest na wymaganym poziomie umiejętności (20 pkt.)

• pracownik zna język angielski (10 pkt).

Kolejnym warunkiem do uzyskania dodatkowych punktów będzie wynagrodzenie pracownika. Jeżeli zarobki imigranta będą wynosić:

• pomiędzy 23 040 a 25 599 funtów rocznie – dostaje on 10 pkt.

• powyżej 25 600 funtów – 20 pkt.

Z kolei jeżeli pracownik jest zatrudniony w sektorze, w którym występuje deficyt, przysługuje mu kolejne 20 pkt. Jeżeli pracownik ma doktorat w dziedzinie związanej z pracą daje to mu dodatkowe 10 punktów, a jeśli ma doktorat w naukach ścisłych, technologii, inżynierii bądź matematyce – 20 pkt.

Czy migranci będą mieli prawo dostępu do świadczeń socjalnych? Tak, ale dopiero gdy zostanie im przyznane prawo do pobytu na czas nieokreślony. Obecnie obywatele Unii Europejskiej mogą ubiegać się o świadczenia, jeżeli są "aktywni zawodowo". Powyższe zasady będą obowiązywać ubiegających się o pracę od 1 stycznia 2021.