Kursy, które będą kończyć osoby zainteresowane pracą w centrach usług społecznych (CUS), powinny mieć więcej godzin, aby zapewniały dobre przygotowanie do wykonywania nowych zadań.
Tak uważa Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej (PFZPSiPS), która zgłosiła swoje uwagi do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie minimalnych wymogów programowych, wymogu zajęć dydaktycznych oraz wymagań kwalifikacyjnych kadry dydaktycznej szkoleń dla pracowników CUS.
Centra to nowy typ jednostki organizacyjnej gminy, którą samorządy mogą powoływać od początku br. Zgodnie z przepisami ustawy z 19 lipca 2019 r. w sprawie realizowania usług społecznych przez CUS (Dz.U. poz. 1818) mają one zatrudniać organizatorów usług społecznych i społeczności lokalnej oraz koordynatorów indywidualnych planów społecznych. Jednocześnie przepisy wymagają, aby pracownicy CUS mieli ukończone szkolenia, przewidziane we wspomnianym rozporządzeniu.
Reklama
Jego projekt zakłada, że w zależności od stanowiska kursy będą wynosić od 45 do 53 godzin. To znacząco mniej niż w przypadku analogicznych szkoleń np. z zakresu specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego czy z organizacji pomocy społecznej.
– Oczywiście część ze stanowisk w CUS będą zajmować osoby, które wcześniej pracowały w ośrodkach pomocy społecznej, ale mogą być wśród nich też osoby dotychczas zatrudnione w innych miejscach. Charakter powierzonych im zadań będzie więc różnił się od tego, czym się zajmowali – wskazuje Paweł Maczyński, przewodniczący PFZPSiPS.
Dodatkowo Federacja zwraca uwagę, że dla organizatora społeczności lokalnej wprowadzony został wymóg uzyskania II stopnia specjalizacji w zakresie pracy socjalnej ze społecznością lokalną lub odbycia szkolenia. O ile jednak ukończenie specjalizacji zakłada zaliczenie 250 godzin zajęć, to szkolenie określone w projekcie rozporządzenia ma trwać 50 godzin. Organizacja alarmuje, że może to wpłynąć na obniżenie standardów, bo trudno się spodziewać, że osoby zainteresowane tym stanowiskiem, mając do wyboru dwie możliwości uzyskania kwalifikacji, będą decydować się na dłuższe szkolenie specjalizacyjne.
Etap legislacyjny
Konsultacje projektu rozporządzenia