Prawie 345 tys. osób niepełnosprawnych w końcu 2018 roku pracowało w małych i w średnich przedsiębiorstwach – wynika z informacji sygnalnej Głównego Urzędu Statystycznego.

Jak podał we wtorek GUS, w firmach zatrudniających 10 osób i więcej pracowało 344,9 tys. niepełnosprawnych. Głównie w usługach administrowania i działalności wspierającej (33,1 proc.), w tym w działalności detektywistycznej i ochroniarskiej (20,2 proc.) i w działalności usługowej związanej z utrzymaniem porządku w budynkach i z zagospodarowaniem terenów zieleni (9,5 proc.).

Co czwarta osoba niepełnosprawna pracowała w przetwórstwie przemysłowym (24,6 proc.), a w opiece zdrowotnej pracowało 8,0 proc. niepełnosprawnych.

Większość niepełnosprawnych (78,1 proc.) w końcu 2018 r. pracowała w sektorze prywatnym. W powiatowych urzędach pracy 31 grudnia 2018 r. zarejestrowanych było 61,1 tys. osób niepełnosprawnych, z czego 17,2 proc. miało prawo do zasiłku.

Z szacunków GUS wynika, że w badanej grupie niepełnosprawnych bezrobotnych nieznacznie przeważali mężczyźni (54,1 proc).