Wyższe płace dla nowych kadr czasami są uzasadnione

autor: dr Magdalena Zwolińska12.10.2019, 10:00
Częstochowscy radni postanowili, że firmy, które chcą inwestować w tym mieście, będą mogły skorzystać ze zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis. Jest jednak warunek: muszą zaoferować nowym pracownikom przynajmniej trzykrotność minimalnego wynagrodzenia. Ale czy ci, którzy zatrudnią nowe osoby z takim wynagrodzeniem, muszą też podnieść płace dotychczasowym pracownikom?

Częstochowscy radni postanowili, że firmy, które chcą inwestować w tym mieście, będą mogły skorzystać ze zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis. Jest jednak warunek: muszą zaoferować nowym pracownikom przynajmniej trzykrotność minimalnego wynagrodzenia. Ale czy ci, którzy zatrudnią nowe osoby z takim wynagrodzeniem, muszą też podnieść płace dotychczasowym pracownikom?źródło: ShutterStock

Częstochowscy radni postanowili, że firmy, które chcą inwestować w tym mieście, będą mogły skorzystać ze zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis. Jest jednak warunek: muszą zaoferować nowym pracownikom przynajmniej trzykrotność minimalnego wynagrodzenia. Ale czy ci, którzy zatrudnią nowe osoby z takim wynagrodzeniem, muszą też podnieść płace dotychczasowym pracownikom?

Firmy, które zdecydują się skorzystać z pomocy de minimis i zgodnie z warunkami jej udzielenia zaproponują nowym kadrom przynajmniej trzykrotność minimalnego wynagrodzenia, powinny pamiętać o pracownikach zatrudnionych przed skorzystaniem z takiej pomocy. Konieczne może być podwyższenie wynagrodzenia pracownikom zatrudnionym wcześniej, bo w przeciwnym razie może dojść do naruszenia kodeksowej zasady równego traktowania.

Zgodnie z art. 18 3c kodeksu pracy zabronione jest różnicowanie w sferze płacowej pracowników wykonujących pracę jednakową (identyczną), a także pracę mającą jednakową wartość. Jednocześnie sam fakt korzystania z pomocy de minimis nie może uzasadniać różnicowania wysokości wynagrodzeń pracowników, tj. tych zatrudnionych po uzyskaniu pomocy i tych, którzy angaż uzyskali wcześniej. Kodeks pracy nie zna bowiem takiego wyjątku od zasady równego traktowania.

Jak wspomniano, warunkiem otrzymania takiej samej płacy jest wykonywanie jednakowej pracy lub pracy o jednakowej wartości. W doktrynie prawa pracy i w orzecznictwie sądowym przyjmuje się, że prace jednakowe to prace takie same pod względem rodzaju, kwalifikacji koniecznych do ich wykonywania, warunków, w jakich są świadczone, a także – ilości i jakości (por. wyrok Sądu Najwyższego z 18 września 2008 r., sygn. akt II PK 27/08). Zauważmy tu, że stanowisko pracy może stanowić kryterium porównawcze w ramach ustalania „jednakowej pracy”, ale nie wyłączne. Prace tożsame pod względem rodzaju i kwalifikacji wymaganych do ich wykonywania na tych samych stanowiskach pracy u danego pracodawcy mogą się bowiem różnić co do ilości i jakości – a wówczas nie są pracami jednakowymi w rozumieniu art. 18

Z kolei prace o jednakowej wartości to prace, które wymagają od pracowników porównywalnych kwalifikacji zawodowych, potwierdzonych dokumentami przewidzianymi w odrębnych przepisach lub praktyką i doświadczeniem zawodowym, a także porównywalnej odpowiedzialności i wysiłku. Jeżeli chodzi o kryterium kwalifikacji zawodowych, to należy pamiętać, że mowa tutaj o kwalifikacjach potrzebnych do wykonywania konkretnej pracy. Podobnie w przypadku doświadczenia – musi ono pozostawać w związku ze świadczoną pracą. Uzupełniającym elementem, przydatnym do oceny wartości porównywanych prac jest też odpowiedzialność, rozumiana jako rodzaj i skala negatywnych konsekwencji w postaci zagrożenia dla życia i zdrowia lub mienia albo sankcji karnych, dyscyplinarnych czy odszkodowawczych, jakie mogą spotkać pracownika w przypadku niewłaściwego wykonywania obowiązków. Przesłanką wartościowania pracy jest także towarzyszący jej świadczeniu wysiłek fizyczny i psychiczny, mierzony ilością wydatkowanej energii i poziomem stresu. Wszystkie zaś wymienione kryteria klasyfikacyjne powinny być analizowane łącznie (ww. wyrok z 18 września 2008 r.).


Pozostało 57% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
7,90 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Dowiedz się więcej

Galerie

Polecane