Nowe zasady ustalania reprezentatywności organizacji zakładowych są skomplikowane i biurokratyczne. Mogą wywołać paraliż na linii pracodawca – działacze
Przy ustalaniu reprezentatywności zakładowego związku należy uwzględniać wyłącznie osoby wykonujące pracę zarobkową (członków organizacji), które należą do związku co najmniej sześć miesięcy. Tak wynika ze znowelizowanego art. 253 ust. 6 ustawy związkowej, który wszedł w życie w ostatni piątek. Tym samym dopełniona została znacząca reforma przepisów związkowych (większość jej przepisów obowiązuje już od 1 stycznia).
Nowe regulacje wywołują jednak w praktyce wiele wątpliwości. Nie do końca jest jasne, w jaki sposób związki mają pozyskiwać informacje o stażu w firmie np. zleceniobiorcy lub samozatrudnionego i kiedy możliwa jest weryfikacja tego, czy dany związek zakładowy zrzesza na tyle dużo członków, że ma status organizacji reprezentatywnej. Niespójne przepisy mogą utrudnić dialog społeczny w firmach.