206 dni – tyle średnio trzeba czekać na legalizację pobytu w Polsce. To ponad trzy razy dłużej niż jeszcze cztery lata temu – wynika z raportu NIK, do którego dotarł DGP.

Obcokrajowcy latami czekają na decyzje legalizujące pobyt i pracę w Polsce. Urzędy nie radzą sobie z rozpatrywaniem wniosków, a koszty opieszałości ponoszą głównie pracodawcy, którzy chcą zatrudnić cudzoziemców na dłużej

Liczba cudzoziemców rośnie lawinowo, a administracja sobie nie radzi. Brakuje kadr i pieniędzy. W skrajnym przypadku osoba na wydanie decyzji czekała ponad trzy lata. – To wszystko może spowodować, że zniecierpliwieni cudzoziemcy, którzy uzupełniają niedobory na naszym rynku pracy, wyjadą z Polski – ocenia Najwyższa Izba Kontroli.