Wypowiedzenie umowy o pracę dla pracownika jest sytuacją trudną. Najważniejsze jest dla niego znalezienie nowej pracy. Prawo pracy wychodzi naprzeciw oczekiwaniom pracowników, w określonych sytuacjach maja oni prawo do dni wolnych na poszukiwanie pracy.

W okresie co najmniej dwutygodniowego wypowiedzenia umowy o pracę dokonanego przez pracodawcę pracownikowi przysługuje zwolnienie na poszukiwanie pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Wymiar dni wolnych na poszukiwanie pracy

Wymiar dni wolnych na poszukiwanie pracy wynosi:

  • 2 dni robocze - w okresie dwutygodniowego i jednomiesięcznego wypowiedzenia
  • 3 dni robocze - w okresie trzymiesięcznego wypowiedzenia

Aby pracownik uzyskał prawo do dni wolnych na poszukiwanie pracy, okres wypowiedzenia musi trwać co najmniej dwa tygodnie. Oznacza to, że dni wolne na poszukiwanie pracy otrzymają pracownicy zatrudnieni na podstawie:

  • umowy na czas nieokreślony
  • umowy na czas określony zawartej na okres przekraczający 6 miesięcy i zawierającej w swej treści klauzulę o dopuszczalności wypowiedzenia
  • umowy na okres próbny wynoszący 3 miesiące

Zwolnienie na poszukiwanie pracy ma na celu pomoc pracownikom w poszukiwaniu nowego zatrudnienia. W takim właśnie celu pracownik powinien wykorzystać te dni.

"Na poszukiwanie pracy" - co to znaczy?

Dni wolne na poszukiwanie pracy to dni, w czasie których pracownik będzie odbywał rozmowy kwalifikacyjne u przyszłych pracodawców.

Jeśli pracownik, któremu wypowiedziano umowę o pracę ma już nową pracę, dni wolne nie będę mu przysługiwały. Tak samo dni wolne na poszukiwanie pracy nie będą przysługiwały pracownikowi, który nie zamierza w ogóle szukać nowego zatrudnienia, czyli pracownikowi, który rozpocznie własna działalność gospodarczą, przejdzie na emeryturę lub rentę.