- Należy obowiązkowo weryfikować, czy kandydaci na wyższe stanowiska spełniają wymagania, przewidziane w ustawie o służbie cywilnej - mówi Dobrosław Dowiat-Urbański, szef służby cywilnej.
W najnowszym raporcie o stanie służby cywilnej stwierdza pan, że obecne rozwiązania systemowe nie gwarantują doboru merytorycznego na wyższe stanowiska. Chodzi oczywiście o likwidację konkursów na dyrektorów. Dlaczego dopiero teraz takie wnioski?
Uważam, że po trzech latach od wprowadzenia tej zmiany możemy pokusić się o pewną refleksję i dokonać jej ewaluacji. A co do samych powołań – jak każde rozwiązanie mają one dobre i złe strony.