Z danych urzędów wojewódzkich wynika, że na początku kwietnia pozwolenia na pobyt miało 383 tys. obcokrajowców (w styczniu 372 tys.). Najwięcej otrzymali obywatele Ukrainy – 7,6 tys. (jest ich obecnie 186,5 tys.). W tym czasie zalegalizowało swój pobyt 1,3 tys. Białorusinów (w sumie 21,5 tys.), 500 Gruzinów (3,4 tys.), 300 obywateli Indii (ponad 9 tys.) i 200 Nepalu (blisko 2 tys.).
Najwięcej pozwoleń udzielono na pobyt czasowy, czyli maksymalnie do trzech lat – 7,8 tys. oraz na pobyt stały – 2,3 tys.
Cudzoziemcy najczęściej wybierają województwo mazowieckie, małopolskie i dolnośląskie. Zdecydowana większość chce podjąć w Polsce pracę – tego dotyczyło 72 proc. wniosków składanych w urzędach. 10 proc. formularzy było związanych ze sprawami rodzinnymi, a 7 proc. z rozpoczęciem lub kontynuacją studiów.