Funkcjonariusze dostaną wyższe uposażenia z wyrównaniem od stycznia.
Do konsultacji społecznych został skierowany projekt rozporządzenia ministra finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej. Zgodnie z nim zostaną podwyższone maksymalne mnożniki kwoty bazowej służącej do ustalenia wysokości uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy na poszczególnych stanowiskach służbowych. Zmiana pozwoli na wzrost pensji Służby Celno-Skarbowej, co – zdaniem autorów projektu – będzie stanowiło zwiększenie ich motywacyjnej roli oraz zaangażowania w wykonywanie obowiązków służbowych. Nowe zasady obejmą około 11 tys. funkcjonariuszy tej służby. W pierwszym roku na ten cel zostanie przeznaczone 63 mln zł.
Finansowanie wzrostu uposażeń celników zostało uwzględnione w ustawie budżetowej na ten rok. Zapisana w niej kwota bazowa wynosi 1701,09 zł.
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do konsultacji społecznych