Związki zawodowe policji i Straży Granicznej odrzuciły propozycję porozumienia przedstawioną przez MSWiA. Nie akceptują go również związkowcy ze Straży Pożarnej. Policyjni związkowcy proponują powołanie mediatora.
− Skoro resort ma problem w rozmowach ze związkami, to może łatwiej będzie panu ministrowi Jarosławowi Zielińskiemu porozmawiać z mediatorem, a nie z liderami związków, i doprowadzić do porozumienia − mówi DGP przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych i szef NSZZ Policjantów Rafał Jankowski.
Formalny dokument z propozycją porozumienia resort przekazał związkowcom w ubiegłym tygodniu po kolejnym już spotkaniu. MSWiA zapisało tam to, co już wcześniej proponowało związkowcom. Podwyżkę pensji o 253 zł brutto od 1 lipca 2019 r., niezależnie od tej, która wynika z ustawy modernizacyjnej, oraz wypracowanie propozycji realizacji pozostałych postulatów (dotyczą zmian w prawie) w ramach powołanego w czerwcu zespołu roboczego. Do prac w nim zaproszono związkowców.
− Generalnie nie akceptujemy w takim kształcie tego projektu porozumienia, ale nie będziemy przerzucać się pismami na ten temat, bo to nie ma nic wspólnego z dialogiem. Chcemy doprowadzić do jak najszybszego spotkania z kierownictwem resortu i usiąść do rozmów. Pismami możemy się przerzucać jeszcze bardzo długo, ale to nas nie posunie do przodu – mówi Jankowski.
Policyjni związkowcy nie wycofują się z kolejnych działań protestacyjnych. − Na razie chcemy oddać krew i padł pomysł, aby przestać korzystać podczas służby z prywatnego sprzętu, np. telefonów komórkowych. Przygotowujemy się do wprowadzenia tego w życie – mówi.
Propozycje resortu odrzucili także związkowcy ze Straży Granicznej. − Jesteśmy gotowi do podpisania porozumienia, ale takiego, które będzie gwarantowało realizację postulatów i spełniało oczekiwania funkcjonariuszy – mówi DGP przewodniczący związku Marcin Kolasa. Obawia się, że wypracowane przez zespół propozycje nie zostaną zrealizowane.
Podobne wątpliwości mają strażacy. − Oczekiwalibyśmy raczej, aby pan minister wziął bezpośrednio na siebie odpowiedzialność za realizację określonych postulatów. Bo to, że zespół wypracuje jakieś rozwiązanie, nie daje nam pewności, że ostatecznie rząd, a potem parlament je zaakceptuje i wdroży – mówi DGP przewodniczący Związku Zawodowego Strażaków „Florian” Krzysztof Oleksiak.
− Opowiadamy się za tym, aby na bazie przedstawionych propozycji znaleźć kompromis i porozumieć się. Niestety, w obecnym kształcie propozycja porozumienia jest dla nas nie do przyjęcia. Oczekujemy dalszych rozmów – dodaje.
Zaznaczył, że pomysł powołania mediatora będzie przedmiotem dyskusji w przyszłym tygodniu na posiedzeniu rady Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych.
Związki zawodowe służb mundurowych domagają się podwyżek do kwoty 650 zł w przeliczeniu na jednego funkcjonariusza. Likwidacji kryterium wieku przy przejściu na emeryturę. Dziś niezależnie od długości służby emerytura możliwa jest dopiero po ukończeniu 55 lat. Pełnopłatnych zwolnień lekarskich do 30 dni. A także pełnopłatnych nadgodzin i odmrożenia waloryzacji pensji funkcjonariuszy. Ich protest trwa od lipca.