Urlop okolicznościowy to dodatkowe dni wolne, przysługujące w związku ze ślubem czy śmiercią osoby bliskiej. Zobacz, jakie zasady przyznawania urlopu okolicznościowego będą obowiązywać w 2019 roku.

Każdemu pracownikowi, zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę (niezależnie od rodzaju kontraktu), w 2019 roku będzie nadal przysługiwał urlop okolicznościowy - czyli dodatkowe dni wolne, udzielane w związku z zaistnieniem szczególnych wydarzeń w życiu pracownika. Pracodawca będzie więc musiał zwolnić pracownika na:

  • 2 dni - w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy;
  • 1 dzień - w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką.

Przepisy nie precyzują, kiedy dokładnie pracownik powinien skorzystać z przysługujących mu dni wolnych, ale termin powinien mieć bezpośredni związek z tym wydarzeniami - możliwe jest więc zajmowanie się formalnościami związanymi ze ślubem lub pogrzebem w inne dni, niż zdarzenia te faktycznie mają miejsce.

Urlop okolicznościowy nie pomniejsza dni wolnych przysługujących w ramach urlopu wypoczynkowego. Pracownikowi przysługuje natomiast za ten czas wynagrodzenie, które jest liczone tak samo jak za urlop wypoczynkowy z uwzględnieniem przeciętnej wartości zmiennych składników wynagrodzenia z miesiąca, gdy pracownik skorzystał z dni wolnych. Tak obliczysz wynagrodzenie za urlop i usprawiedliwioną nieobecność w 2016 roku>>

Ponadto nie została określona maksymalna liczba dni urlopu okolicznościowego, jakie pracownik może wykorzystać w ciągu roku kalendarzowego. Jeżeli więc w tym samym roku pracownik bierze ślub, rodzi mu się dziecko i traci bliską osobę, to za każde z tych zdarzeń należy mu się wolne. Jednocześnie pracownik ma obowiązek wcześniej poinformować pracodawcę o swoje nieobecności. Jak usprawiedliwić nieobecność w pracy, dowiesz się tutaj>>