Dzisiaj Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ma przekazać protestującym funkcjonariuszom ostateczną wersję porozumienia. Rząd jest gotowy do rozmów ze związkowcami.
– Ostatnie propozycje ministra są dla nas niewystarczające. Na chwilę obecną mogę powiedzieć tylko tyle, że nie zamierzamy odwoływać manifestacji zaplanowanej na 2 października w Warszawie – mówi Andrzej Szary, wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów.
Na czym polega spór? W marcu związkowcy przedstawili szefowi MSWiA ultimatum. Albo rząd spełni ich postulaty (główne to podwyżki), albo rozpoczną akcję protestacyjną. Dopiero jednak groźba przyjazdu do Warszawy około 30 tys. funkcjonariuszy spowodowała, że 21 września minister Joachim Brudziński na specjalnie zwołanym spotkaniu zaakceptował część warunków protestujących. Jeśli dojdzie do ich realizacji, policjanci będą mogli liczyć na wzrost płac w przyszłym roku. Ale mniejszy niż oczekiwane 650 zł i podzielony na etapy.
Związkowcy podkreślają, że takie traktowanie tej formacji jest niesprawiedliwe. I dlatego w uchwale ZG NSZZ Policjantów, do której dotarł DGP, znalazł się zapis, że strona związkowa domaga się pisemnej gwarancji podwyżek. Pierwszej od stycznia 2019 r. w kwocie 650 zł, drugiej od stycznia 2020 r. – 500 zł.
Co więcej, związkowcy chcą, żeby resort zagwarantował środki pozwalające na wzrost wskaźnika wielokrotności kwoty bazowej kształtującej uposażenie zasadnicze w poszczególnych grupach zaszeregowania. Oczekują także, że plany rządu dotyczące waloryzacji wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej obejmą w tym samym wymiarze i w tym samym czasie także uposażenia policjantów.
Kością niezgody są też postulaty dotyczące zmian w systemie emerytalnym. Związkowcy chcą zlikwidować zasadę, że funkcjonariusze przyjęci do służby po 31 grudnia 2012 r. będą mogli przejść na emeryturę pod warunkiem ukończenia 55 lat (przy jednoczesnym udowodnieniu 25 lat służby). To bowiem może spowodować, że policjant, który ma na swoim koncie taki staż – i będzie musiał odejść z formacji – nie będzie miał prawa do żadnego świadczenia do czasu osiągnięcia wymaganego wieku. Jednocześnie strona związkowa domaga się zmiany art. 15a ustawy z 11 maja 2017 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji… (Dz.U. z 2017 r. poz. 1321). Przepis ten wprowadza podział ze względu na datę rozpoczęcia służby. Emerytura tych, którzy zostali do niej przyjęci po 1 stycznia 1999 r., jest ustalana wyłącznie na podstawie lat służby. Nie ma możliwości doliczenia do minimalnego świadczenia (15 lat) okresów składkowych i nieskładkowych z systemu powszechnego. A takich osób nie jest mało. Po 1 stycznia 1999 r. po raz pierwszy do służby wstąpiło około 110 tys. osób, z czego do policji ponad 58 tys. Inaczej są traktowani funkcjonariusze, którzy rozpoczęli służbę przed 1 stycznia 1999 r. Ci mają zwiększany staż w służbach mundurowych o okresy składkowe i nieskładkowe.
Resort zgadza się na spełnienie tylko jednego z tych postulatów. Policyjni związkowcy w uchwale skierowanej do MSWiA podkreślają jednak, że każda z tych zmian dotyczy innej grupy osób i zmuszanie ich do dokonania wyboru jest niepotrzebne.
Strona rządowa chce także, żeby w przyszłym roku zmieniły się zasady wypłacania chorobowego. Po zmianach – czego domagali się związkowcy – mundurowi będą otrzymywać 100 proc. uposażenia przez pierwsze 30 dni choroby. Ale zgodnie z propozycją resortu z takiej możliwości mają skorzystać tylko funkcjonariusze liniowi. Na to nie godzą się związkowcy. Jak podkreślają w uchwale, nikt wcześniej w policji nie słyszał o takim podziale.
Jednocześnie związek przyjął ofertę MSWiA w sprawie rozwiązania problemu nadgodzin. Dzięki niej funkcjonariusze za czas ponadnormatywny będą otrzymywać 100 proc. stawki za godzinę. Przy czym zostanie zachowany kwartalny system liczenia ich. I zostaną nim objęci wszyscy policjanci.

Propozycje MSWiA dla podległych służb

Dodatkowe podwyżki, płatne nadgodziny oraz rezygnacja z wymogu ukończonych 55 lat przy przechodzeniu na emeryturę - to propozycje, które szef MSWiA Joachim Brudziński przedstawił funkcjonariuszom służb podległych resortowi.