Związki zawodowe dla wszystkich wykonujących pracę zarobkową – takie zmiany wchodzą w życie już od 1 stycznia 2019.

Do tej pory możliwość tworzenia związków zawodowych była zarezerwowana dla osób pozostających w stosunku pracy w rozumieniu Kodeksu pracy. Teraz ten katalog został rozszerzony.

Kiedy wykonujemy pracę zarobkową:

• Praca musi być świadczona za wynagrodzeniem
• Osoba świadcząca pracę nie zatrudnia do tego rodzaju pracy innych osób
• Nie ma ryzyka gospodarczego związanego z wykonywaniem pracy
• Są interesy zawodowe, które mogą być grupowo chronione


Tym samym związki zawodowe od 1 stycznia 2019 roku będą mogły tworzyć osoby wykonujące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych oraz osoby fizyczne prowadzące jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą (tzw. samozatrudnionym).

Co ważne, do związku zawodowego będą mogli przystąpić wolontariusze i praktykanci, czyli osoby które nie wykonują pracy zarobkowej, ale są związani z pracodawcą co najmniej od 6 miesięcy.

Ci związkowcy będą cieszyli się podobnymi prawami do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Wyjątek stanowi brak możliwości przywrócenia do pracy osób bezprawnie zatrudnionych.

Roszczenia dla osób niebędących pracownikami to:

• rekompensata pieniężna

• zadośćuczynienie

• odszkodowanie